Detay

Tarih : 20.1.2022 Dosya No : 2022-3-005
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Sağlık Hizmetleri (ilaçlar, Hastahaneler, sağlık ekipmanları ve malzemeleri)
Healthcare Activos Management S.L. -Healthcare Activos Management Patrimonio, S.L. -Sequêncialternativa S.A.
Sağlık gayrimenkul sektöründe (i) HEALTHCARE ACTIVOS YIELD SOCIMI S.A.; (ii) HEALTHCARE ACTIVOS INVESTMENT, S.A. tarafından sahip olunan kuruluşlar; ve (iii) Sequêncialternativa S.A.'nın ortak kontrolünün (i) ONE HUNDRED AND TWENTY INVESTMENT COMPANY – SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.; (ii) REI Spain BV ve (iii) Healthcare Activos Management Patrimonio, S.L. tarafından devralınması işlemi

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.