Detay

Tarih : 14.9.2023 Dosya No : 2023-3-66
Niteliği : Devralma Pazar :
nofab Sağlık Teknolojileri Anonim Şirketi ve eResearchTechnology, GmbH
Inofab Sağlık Teknolojileri Anonim Şirketi'nin tek kontrolünün Clario Holding, Inc. tarafından iştiraki eResearchTechnology, GmbH aracılığıyla devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.