Detay

Tarih : 9.2.2022 Dosya No : 2022-3-008
Niteliği : Devralma Pazar : Kimyasal Ürünler
Tunçkaya- Azelis
Tunçkaya'nın hisselerinin tamamının(%100) ve dolayısıyla tek kontrolünün, EQT'nin tek kontrolünde bulunan Azelis tarafından devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.