Detay

Tarih : 21.10.2021 Dosya No : 2021-3-70
Niteliği : Birleşme Pazar : Enerji (Elektrik-Gaz-Su)
Suez Groupe SAS ve Schneider Electric Industries SAS
Suez Groupe SAS ve Schneider Electric Industries SAS tarafından tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.