Detay

Tarih : 14.5.2024 Dosya No : 2024-1-030
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş Pasha Holding LLC
Azerbaycan sınırları içerisinde e-ticaret ve e-ticaret yönelik lojistik faaliyetlerde bulunmak üzere DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. ile Pasha Holding LLC arasında tam işlevsel bir ortak girişimin kurulması.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.