Detay

Tarih : 3.12.2021 Dosya No : 2021-3-78
Niteliği : Birleşme Pazar : Sağlık Hizmetleri (ilaçlar, Hastahaneler, sağlık ekipmanları ve malzemeleri)
Rönesans Sağlık Yatırım A.Ş. ve Meridiam
Gaziantep Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme ve Yatırım A.Ş.’nin doğrudan kontrolünün Webuild SPA (eski ticari unvanıyla Salini Impregilo SPA) ve Kayı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait hisselerin tamamının ve Samsung C&T Corporation’a ait %2 hissenin satın alınması yoluyla Rönesans Sağlık Yatırım A.Ş. ve Meridiam tarafından devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.