Detay

Tarih : 31.1.2022 Dosya No : 2022-3-006
Niteliği : Birleşme Pazar : Sağlık Hizmetleri (ilaçlar, Hastahaneler, sağlık ekipmanları ve malzemeleri)
Quidel Corporation ve Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc
Quidel Corporation ve Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc arasında planlanan birleşme işlemi

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.