Detay

Tarih : 1.6.2021 Dosya No : 2021-5-035
Niteliği : Devralma Pazar : Hava Taşımacılığı
General Electric Company’nin GE Capital Aviation Services, AerCap Holdings N.V. ve General Electric Company
General Electric Company’nin GE Capital Aviation Services işkolunun AerCap Holdings N.V. tarafından General Electric Company’den devralınmasına ilişkindir.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.