Detay

Tarih : 14.5.2024 Dosya No : 2024-1-029
Niteliği : Devralma Pazar :
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş ICT Bulut Bilişim A.Ş
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.’nin ortak kontrolüne sahip olduğu ICT Bulut Bilişim A.Ş.’nin tek kontrolünü devralması.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.