Detay

Tarih : 11.5.2022 Dosya No : 2022-3-035
Niteliği : Devralma Pazar :
Affidea Group B.V. ve Groupe Bruxelles Lambert SA
Affidea Group B.V. ile doğrudan ve dolaylı iştiraklerinin tek kontrolünün Groupe Bruxelles Lambert SA tarafından dolaylı yoldan devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.