Detay

Tarih : 8.10.2021 Dosya No : 2021-4-059
Niteliği : Devralma Pazar : Alışveriş merkezi işletmeciliği pazarı
MRT Investment Holding 6 B.V. /Merter (Turkey) B.V. (HEDEF)
Merter (Turkey) B.V.’nin 50% oranındaki hissesinin ve dolayısıyla tek kontrolünün MRT Investment Holding 6 B.V. tarafından devralınmasına ilişkin işlem

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.