Detay

Tarih : 20.5.2022 Dosya No : 2022-5-028
Niteliği : Devralma Pazar :
Grupo Konectanet, S.L.U, Comdata S.p.A ve Intermediate Capital Group plc
Grupo Konectanet, S.L.U ve Comdata S.p.A'nın, Intermediate Capital Group plc tarafından tüm sermayelerinin satın alınması yoluyla dolaylı olarak tek kontrolün devralınmasına ilişkin birleşme ve devralma başvurumuza ilişkindir

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.