Detay

Tarih : 29.3.2024 Dosya No : 2024-4-010
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
DEUTZ AG, ZGC Development Group
İşlem, DEUTZ AG ile ZGC Development Group tarafından yeni bir ortak girişimin kurulmasına ilişkindir.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.