Detay

Tarih : 18.11.2022 Dosya No : 2022-2-49
Niteliği : Devralma Pazar :
- Uniper SE - Fortum Oyj - Almanya Federal Maliye Bakanlığı
Uniper SE’nin 98.6% oranındaki hissesinin ve tek kontrolünün Almanya Federal Maliye Bakanlığı tarafından Fortum Oyj’den devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.