Detay

Tarih : 25.1.2023 Dosya No : 2023-3-09
Niteliği : Devralma Pazar :
Astellas Pharma Inc. ve Sandoz AG
Dünya çapında Astellas Pharma Inc. tarafından pazara sunulan Mycamine (Japonya dışındaki marka adı) ve Funguard (Japonya'daki marka adı) adlı beşeri tıbbi ürünlere ve "mikafungin" etkin maddesine dayalı diğer tüm tıbbi ürünlere ilişkin küresel hak ve varlıkların Novartis AG’nin bir iştiraki olan Sandoz AG tarafından devralınması işlemi

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.