Detay

Tarih : 14.3.2024 Dosya No : 2024-4-008
Niteliği : Devralma Pazar :
Yazara Payment Solutions Inc. - Global Payments Inc.
Yazara Payment Solutions Inc.’in tek kontrolünün Global Payments Inc. tarafından devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.