Detay

Tarih : 21.10.2021 Dosya No : 2021-3-68
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Sağlık Hizmetleri (ilaçlar, Hastahaneler, sağlık ekipmanları ve malzemeleri)
Alagöz Holding AŞ Sinovac (Hainan ) Life Sciences Co. ,
Sinovac (Hainan ) Life Sciences Co. , Ltd. ile Alagöz Holding AŞ tarafından bir ortak girişim kurulması işlemi

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.