Detay

Tarih : 11.10.2021 Dosya No : 2021-3-66
Niteliği : Birleşme Pazar : Kimyasal Ürünler
JSR Corporation ENEOS Corporation
JSR Corporation’ın elastomer işkolu ve elastomer işkolunda faaliyette bulunan iştiraklerinin/bağlı kuruluşlarının bütün hisselerinin tek kontrolünün ENEOS Corporation tarafından devralınması

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.