Detay

Tarih : 14.9.2023 Dosya No : 2023-1-42
Niteliği : Devralma Pazar :
New Relic, Inc., TPG Inc. ve Francesco Partners Management L.P.
İşlem, New Relic, Inc.’nin ortak kontrolün TPG Inc. ve Francesco Partners Management L.P. tarafından münferit olarak yönetilen fonlar aracılığıyla devralınmasına ilişkindir.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.