Detay

Tarih : 6.12.2021 Dosya No : 2021-3-79
Niteliği : Birleşme Pazar : Kimyasal Ürünler
Eastman Chemical Company ve Synthomer PLC
Eastman Chemical Company’nin yapıştırıcılar iş kolunun Synthomer PLC tarafından devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.