Detay

Tarih : 3.9.2022 Dosya No : 2022-4-041
Niteliği : Devralma Pazar :
Sançim Bilecik Çimento Madencilik Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket, Mustafa Hakan Safi, Said Safi ve Faruk Safi
Sançim Bilecik Çimento Madencilik Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin kontrolünün Mustafa Hakan Safi, Said Safi ve Faruk Safi tarafından devralınmasından ibarettir.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.