Detay

Tarih : 4.4.2022 Dosya No : 2022-3-30
Niteliği : Devralma Pazar :
Viatris Inc. ve Biocon Limited
Viatris Inc.’in biyobenzer portföyünün tek kontrolünün, çoğunluğuna sahip olduğu iştiraki Biocon Biologics Limited aracılığıyla nihai olarak Biocon Limited tarafından devralınmasına

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.