Kurul Kararı

Kurul Karar No : 19-12/155-70 Kurul Karar Türü : Rekabet İhlali Kurul Karar Tarihi : 13.3.2019
Piliç eti üretiminde faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası.

Dava

Dava Esas No : 2020/466 Mahkeme : Ankara 6. İdare Mahkemesi
Er Piliç Entegre Tav. Ürt. Paz. ve Tic. A.Ş.

Safahatlar