Kurul Kararı

Kurul Karar No : 07-34/347-127 Kurul Karar Türü : Rekabet İhlali Kurul Karar Tarihi : 24.4.2007
ABC Türkiye Tiraj Denetim Kurulu'nun aldığı kararlar ve gerçekleştirdiği eylemlerle 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiası.

Dava

Dava Esas No : 2007/10688 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
1-ABC Tiraj Kurulu ile 6 adet dernek ve teşebbüs

Safahatlar