Son Kurul Kararları

Karar Sayısı : 21-54/760-379 Karar Tarihi : 4.11.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
KeyVac Biyolojik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Sinovac (Hainan) Life Sciences Co., Ltd. ile Alagöz Holding Anonim Şirketi tarafından ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.
Detay
Karar Sayısı : 21-54/755-376 Karar Tarihi : 4.11.2021 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları
Rekabet Kurulunun 23.01.2020 tarihli ve 20-06/69-38 sayılı ve 07.11.2019 tarihli ve 19-38/564-233 sayılı kararları ile muafiyet tanınan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları’nda (Büyük ve Küçük Ölçekli Uygulamalar) revizyon yapılmasını öngören Tadil Protokolleri’nde kabul edilen değişiklikleri içeren yeni Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları’na (Büyük ve Küçük Ölçekli Uygulamalar) bireysel muafiyet tanındı.
Detay
Karar Sayısı : 21-53/730-365 Karar Tarihi : 28.10.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Kumho Mitsui Chemicals
Kumho Mitsui Chemicals üzerindeki ortak kontrolün Mitsui Chemicals, Inc. ve Kumho Petrochemical Co., Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Detay
Karar Sayısı : 21-53/731-366 Karar Tarihi : 28.10.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
TAIF Joint Stock Cornpany
TAIF Joint Stock Cornpany'nln tek kontrolünün SİBUR Holding tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Detay
Karar Sayısı : 21-53/733-367 Karar Tarihi : 28.10.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Etap Doğan Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ile Etap Enjeksiyon Plastik San. ve Tic. A.Ş.’nin tek kontrolü
Etap Doğan Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ile Etap Enjeksiyon Plastik San. ve Tic. A.Ş.’nin tek kontrolünün DW Reusables N.V. aracılığıyla Liqui-Box Holdings, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Detay
Karar Sayısı : 21-53/734-368 Karar Tarihi : 28.10.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
IC İÇTAŞ EGİS Otoyol İşletme ve Bakım A.Ş.
IC İÇTAŞ EGİS Otoyol İşletme ve Bakım A.Ş.’nin tek kontrolünün halihazırda teşebbüs üzerinde ortak kontrole sahip IC Altyapı İşletme ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Detay
Karar Sayısı : 21-53/740-370 Karar Tarihi : 28.10.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Hella GmbH & Co. KGaA
Hella GmbH & Co. KGaA’nın tek kontrolünün Faurecia S.E. tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Detay
Karar Sayısı : 21-53/743-371 Karar Tarihi : 28.10.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Clubessential Holdings, LLC
Clubessential Holdings, LLC’nin dolaylı ortak kontrolünün Silver Lake Group, LLC ve Battery Management Corp. tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Detay
Karar Sayısı : 21-53/744-372 Karar Tarihi : 28.10.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
TDİ Taşucu Limanı ve Geri Sahası (Sanayi Tesis Alanı)
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Taşucu Limanı’nın işletme hakkının verilmesi yöntemiyle, geri sahasının ise satış yöntemiyle bir bütün olarak Ceynak Lojistik ve Tic. A.Ş. ve Ceyport Terminal Lojistik ve Tic. A.Ş.’den oluşan Cey Ortak Girişim Grubu tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Detay
Karar Sayısı : 21-53/745-361 Karar Tarihi : 28.10.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. ile iştirakleri Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Limak Uludağ Elektrik Perakende A.Ş.’nin kontrolü
Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. ile iştirakleri Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Limak Uludağ Elektrik Perakende A.Ş.’nin kontrolünün, Actis Long Life Infrastructure Fund tarafından Uludag Power Networks UK Limited aracılığıyla devralınması işlemine izin verildi.
Detay