Son Kurul Kararları

Karar Sayısı : 23-53/997-361 Karar Tarihi : 9.11.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Ammann Makina İnşaat Emlak Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ - Teknomak İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ
Ammann Makina İnşaat Emlak Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin tek kontrolünün ve Ammann Makina İnşaat Emlak Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ aracılığıyla Teknomak İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin tek kontrolünün Ammann AG tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Detay
Karar Sayısı : 23-53/998-362 Karar Tarihi : 9.11.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Atos Holding France 1
Atos Holding France 1'in EP Equity Investment s.à r.l. tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Detay
Karar Sayısı : 23-53/1008-366 Karar Tarihi : 9.11.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Abraaj Viking Management Limited ve bağlı ortaklıkları
Abraaj Viking Management Limited ve bağlı ortaklıklarının tek kontrolünün Abraaj Viking Holdco Limited aracılığıyla dolaylı olarak Actis LLP tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Detay
Karar Sayısı : 23-53/1027-360 Karar Tarihi : 9.11.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
CBM S.P.A.
EMC S.r.l. ve OEP Hitch B. V. tarafından, yeni kurulmuş bir anonim şirket olan Bidco S.p.A. aracılığıyla CBM S.p.A. üzerinde ortak kontrol kurulması işlemine izin verildi.
Detay
Karar Sayısı : 23-53/1011-BD Karar Tarihi : 9.11.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
ST Dynamo Investment Holdings Pte. Ltd. İzne Tâbi Olmayan / Kapsam Dışı (Bu nitelikteki işlemlere ilişkin gerekçeli karar yayımlanmamaktadır.)
ST Dynamo Investment Holdings Pte. Ltd.nin yeni çıkarılmış hisselerinin KKR & Co. Inc. tarafından Stellar Asia Holdings II Pte Ltd. Inc. aracılığıyla dolaylı olarak devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.
Detay
Karar Sayısı : 23-51/985-359 Karar Tarihi : 2.11.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
H3C Technologies Co., Ltd.
H3C Technologies Co., Ltd’nin tek kontrolünün Unisplendour International Technology Limited tarafından hisse alımı suretiyle devralınması işlemine izin verildi.
Detay
Karar Sayısı : 23-51/989-BD Karar Tarihi : 2.11.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Maren Maraş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait nişasta üretim tesisi ve bu tesisin eklentilerinden oluşan ekonomik birimİzne Tâbi Olmayan / Kapsam Dışı (Bu nitelikteki işlemlere ilişkin gerekçeli karar yayımlanmamaktadır.)
Maren Maraş Elektrik Üretim AŞ'ye ait nişasta üretim tesisinin, binalar, tesisler makineler ve cihazlar, taşıtlar ve demirbaşlarla birlikte, Maren Maraş Elektrik Üretim AŞ’nin hisselerinin tamamına sahip olduğu Batı Kipaş Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'ye devredilmesi işleminin kapsamda olmadığına karar verildi.
Detay
Karar Sayısı : 23-50/957-342 Karar Tarihi : 26.10.2023 Karar Türü : Özelleştirme
Akbulut Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü
Akbulut Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün mal varlığının devri yöntemi ile özelleştirilmesi işleminin 2013/2 sayılı Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumu’na Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in 3. maddesinde yer alan ciro eşiğinin aşılmamış olması nedeniyle ön bildirime tabi olmadığına; bu nedenle aynı Tebliğ’in 5. maddesi gereğince mevcut koşullar altında söz konusu işlemin nihai bildirime tabi olmadığına karar verildi.
Detay
Karar Sayısı : 23-50/954-340 Karar Tarihi : 26.10.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
So.Fi.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A.
So.Fi.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. paylarının belli bir oranının ve ortak kontrolünün BDT Capital Partners, LLC tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Detay
Karar Sayısı : 23-50/956-341 Karar Tarihi : 26.10.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
PT Rafflesia Investasi Indonesia
Halihazırda Indonesia Investment Authority’nin tek kontrolündeki PT Rafflesia Investasi Indonesia’nın hisselerinin bir kısmının ve dolayısıyla ortak kontrolünün APG Asset Management N.V. (APG Infrastructure Pool 2020-2021’in tamamına sahip olduğu iştiraki Kurito Investments Holding B.V. aracılığı ile) ve Platinum Compass B 2018 RSC Limited tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Detay