Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 4.9.1999 Karar Sayısı : 78/603-113 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.8.1998 Karar Türü : Rekabet İhlali
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 4.9.1999 Karar Sayısı : 99-3/24-6 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 28.1.1999 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
E.I.DuPont de Nemours'un Tongkook Synthetic Fibres Co. Ltd.'nin elastin alanındaki malvarlığını devralması.
Yayımlanma Tarihi : 3.7.1999 Karar Sayısı : 99-13/99-40 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 4.3.1999 Karar Türü : Rekabet İhlali
Haklarında soruşturma yapılan teşebbüslerin/teşebbüs birliklerinin imzaladıkları Basın İzleme Araştırma Sözleşmesi'nin "...kurucu üyelerin dağıtım kanallarının dışında dağıtım kanalı kullanan diğer basın kuruluşlarının BİAK'a üye olabilmeleri için Kurucu üyelerin onayı gerekmektedir..." hükmünü içeren 2.1.8 inci maddesinin BİAK tarafından gerçekleştirilen basın izleme araştırma piyasasına giriş engeli yaratması, yazılı basın reklam piyasasında rekabeti sınırlayıcı etki doğurabilecek nitelikte olması ve Üniversal Yayıncılık Anonim Şirketinin BİAK'a üyelik başvurusunun sözleşmenin 2.1.8 inci maddesine dayanılarak reddedilmesinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal etmesi.
Yayımlanma Tarihi : 10.2.1999 Karar Sayısı : 77/591-109 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 30.7.1998 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Fiba Holding A.Ş. ve Güçbirliği Holding A.Ş. konsorsiyumu tarafından, Tansaş İzmir Büyükşehir Belediyesi İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin %20 hissesinin devralınması.
Yayımlanma Tarihi : 10.2.1999 Karar Sayısı : 73/570-101 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 9.7.1998 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Türkpetrol Holding A.Ş. kontrolünde bulunan Santa İnşaat Sanayii A.Ş.'nin tüm hak ve borçları ile birlikte Doğuş Holding A.Ş. ve bağlantılı teşebbüslerine devredilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 6.2.1999 Karar Sayısı : 70/539-93 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 18.6.1998 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Totaş Toptan Giysiler Tic. ve San. A.Ş.'nin Karaca Pazarlama ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması.
Yayımlanma Tarihi : 6.2.1999 Karar Sayısı : 70/536-90 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 18.6.1998 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
CHS Electronics, Inc.'ın, Karma Holding A.Ş., Arena Bilgisayar Sanayi veTicaret A.Ş. ve Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hisseleri devralması.
Yayımlanma Tarihi : 5.2.1999 Karar Sayısı : 70/535-89 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 18.6.1998 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Alarko Holding A.Ş.'nin nominal değeri 1.000.- TL. olan 567.391.281 adet hisseyi "United Technologies Corporation"un yan kuruluşu "United Technologies Canada"ya ait bir yan kuruluş olan, Hollanda yasalarına göre kurulmuş "Carrier HVACR Investment B.V."ye devri ve bu devre ilişkin düzenlenen "Hissedarlar Sözleşmesi"ne menfi tespit belgesi verilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 5.2.1999 Karar Sayısı : 70/534-88 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 18.6.1998 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Lincoln Elecric France S.A.'nın Eczacıbaşı Holding ve Finsan Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'ne ait hisseleri devralması
Yayımlanma Tarihi : 4.2.1999 Karar Sayısı : 67/517-84 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 28.5.1998 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Trakmak Traktör ve Ziraat Makinaları Ticaret A.Ş.'nin ortağı olan Koç Grubu'nun hisselerinin bir kısmının diğer ortağı New Holland N.V. Firmasına devri.