Bilgi Edinme

27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun, uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesi gereğince Kurumumuz bünyesinde kurulan Bilgi Edinme Biriminin;

Yazışma Adresi:
 

Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:9 Bilkent Çankaya 06800 / ANKARA

Faks No:
0 (312) 266 79 41`dir.

Bilgi edinmek isteyen vatandaşlarımız başvurularını bu birime şahsen, faks, posta veya elektronik posta yoluyla yapabileceklerdir.

Kanun ve Yönetmelikler 

CİMER Bilgi Edinme Başvurusu