Uzlaşma Başvuruları

20.06.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7246 sayılı Kanun’la 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 43. maddesinde yapılan değişiklikle rekabet hukuku mevzuatına kazandırılan uzlaşma uygulaması kapsamında Rekabet Kurulu, ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabilmektedir. 

Uzlaşma müessesesi kapsamında, soruşturma tarafı teşebbüslerin ihlalin varlığı ve kapsamı ile sair ilgili hususları kabul ettiğini içeren uzlaşma metnini sunmasıyla Kurul tarafından, soruşturmanın söz konusu teşebbüsler bakımından sonlandırılmasına ve idari para cezasında %10 ila %25 arasında indirim yapılmasına karar verilebilmektedir. Soruşturma uzlaşma ile sona erdirilen teşebbüsler, idari para cezası ve uzlaşma metninde yer alan hususları dava konusu yapamamaktadır.

Böylece hem soruşturma sürecinin kısaltılarak hızlı bir şekilde sonuçlandırılması hem de dava süreçlerinin neden olacağı kamusal maliyetlerin azaltılması amaçlanmaktadır. 

Uzlaşma uygulamasının usul ve esasları, Rekabet Kurulu tarafından yayımlanan “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik”te düzenlenmiştir.

Söz konusu Yönetmelik’e buradan erişilebilmektedir.

Uzlaşma başvurularının, haklarında soruşturma yürütülen teşebbüsler veya teşebbüs birlikleri tarafından yazılı olarak Rekabet Kurumuna iletilmesi gerekmekte olup, başvurular e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden de yapılabilmektedir.