Pişmanlık Başvuruları

Rekabet Kurulu, topluma zararı son derece yüksek olan kartellerin ve diğer rekabeti sınırlayıcı nitelikteki uygulamaların taraflarına yönelik olarak, 4054 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri çerçevesinde yüksek cezalara hükmedebilmektedir. Buna karşın, 4054 sayılı Kanun’a aykırılığın ortaya çıkarılması amacıyla Kurumla aktif işbirliği yapmaları halinde, anlaşmanın tarafı olan teşebbüs ya da çalışanlarına ceza verilmeyebilir veya verilecek cezalarda indirim yapılabilir. Kartellerin ortaya çıkarılması ve soruşturulması amacıyla Kurum ile aktif işbirliği yapanlara ceza verilmemesinin veya cezalarda indirim yapılmasının usul ve esasları, Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik (Pişmanlık Yönetmeliği)’te yer almakta olup, yönetmeliğin uygulanması ise  Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Açıklanmasına İlişkin Kılavuz’da açıklanmaktadır. Örneğin, Rekabet Kurulu’nun 03.05.2012 tarih ve 12-24/711-199 sayılı kararı uyarınca, hakkında soruşturma yürütülen teşebbüslerden birisi Pişmanlık Yönetmeliği’nden yararlanmak üzere başvuru yapmış ve gerekli yükümlülükleri yerine getirmiş olduğundan bu teşebbüse verilen cezada 1/3 oranında indirim yapılarak teşebbüse 818.603 TL yerine 545.735 TL ceza verilmiştir. Yine aynı karar kapsamında, söz konusu teşebbüsün Genel Müdürü’ne verilen cezada ise %50 oranında indirim uygulanmıştır.

Kartellerin ortaya çıkarılması ve soruşturulması amacıyla Kurum ile aktif işbirliği yapanlara ceza verilmemesinin veya verilecek cezalarda indirim yapılmasının usul ve esaslarını belirleyen Pişmanlık Yönetmeliği’nde, Rekabet Kurulu tarafından Yönetmeliğin uygulanması için Kartel ve Yerinde İnceleme Destek Birimi görevlendirilmiştir. 

Pişmanlık Başvurularının Alınması hizmeti e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden de sunulmaktadır.

Pişmanlık Yönetmeliği’nden yararlanmak veya konu hakkında bilgi almak isteyenler için iletişim bilgileri aşağıdadır: 

Telefon: +90 312 291 44 06

E-posta: pismanlik@rekabet.gov.tr