Taahhüt Başvuruları

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4 üncü veya 6 ncı maddesi kapsamında ortaya çıkan rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak tasarlanan taahhüt müessesesi, 24.06.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7246 sayılı Kanun ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikler çerçevesinde hukukumuza kazandırılmıştır.

Taahhüt müessesesi kapsamında, hakkında önaraştırma ya da soruşturma yürütülen teşebbüs ve teşebbüs birlikleri, açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere, incelemeye konu rekabet sorunlarının giderilmesi için gönüllü olarak taahhüt sunabilmektedir.  Sunulan taahhütler Rekabet Kurulunca değerlendirilmekte, rekabet sorunlarını giderebileceğine kanaat getirilen taahhütler ilgili teşebbüsler ya da teşebbüs birlikleri bakımından bağlayıcı hale getirilerek soruşturma açılmamasına veya açılmış bulunan soruşturmaya son verilmesine karar verilebilmektedir. Böylelikle, olası rekabet karşıtı zararların büyümeden önlenmesi ve rekabet ihlallerinin tespiti için gerekli olan ayrıntılı inceleme süreçlerinin kamu ve hakkında inceleme yürütülenler bakımından yol açabileceği zaman ve kaynak maliyetlerinden tasarruf edilmesi sağlanmaktadır.  

Taahhüt uygulamasının usul ve esasları, Rekabet Kurulu tarafından yayımlanan “2021/2 sayılı Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Önaraştırmalarda ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ”de düzenlenmektedir.

Söz konusu Tebliğ’e buradan erişilebilmektedir.

Taahhüt sürecine ilişkin şemaya buradan erişilebilmektedir.

Taahhüt başvurularının, haklarında önaraştırma ya da soruşturma yürütülen teşebbüsler veya teşebbüs birlikleri tarafından yazılı olarak Rekabet Kurumuna iletilmesi gerekmekte olup, başvurular e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden de yapılabilmektedir.