Rekabet Hukukunda Usül

    4054 sayılı Kanun’da Rekabet Kurulu’nun hangi durumlarda inceleme başlatacağına, bu incelemelerde hangi yetkileri ne kapsamda kullanacağına, incelemeleri ne kadar sürede sonuçlandıracağına, inceleme sürecinde taraf teşebbüslerin haklarına, inceleme sonucunda kararların nasıl alınacağına, inceleme sürecinde ve sonucunda uygulanabilecek yaptırımlara, Kurul kararlarına itiraza ilişkin ayrıntılı usul düzenlemeleri yer almaktadır. Her aşamaya ilişkin bu usul düzenlemeleri, iyi idare ilkesinin gereklerinden olan şeffaflığın yanı sıra, idari işlemin muhatapları açısından da önemli güvence sağlamaktadır. 

    4054 sayılı Kanun uyarınca rekabet ihlallerine ilişkin soruşturma ve birleşme devralma işlemlerine ilişkin nihai incelemelerde özellikle bir soruşturma ve nihai incelemenin açılmasından nihai kararın alınmasına kadar geçen süreçte, dolayısıyla henüz idari işlem aşamasındayken, taraf teşebbüs savunmalarının alınması, sözlü savunma toplantısı yapılması gibi usul esasları bir hukuk devletinde olması gereken teminatlar bakımından örnek teşkil etmektedir.

    Soruşturma sürecinde 4054 sayılı Kanun ile sağlanan bu teminatlar, Rekabet Kurulu tarafından çıkarılan ikincil düzenlemelerde de sürdürülmekte olup, cezalara ilişkin düzenlemede ve rekabeti en ciddi şekilde sınırlandırdığı kabul edilen kartellerin ortaya çıkarılması amacıyla birçok rekabet otoritesi nezdinde kullanılan en etkin araç olan pişmanlık programına ilişkin düzenlemede usule ilişkin gerekli kurallara da yer verilmesi ile uygulamada açıklık ve belirlilik sağlanmaktadır. 

    4054 sayılı Kanun uyarınca birleşme ve devralma incelemelerinin sonuçlandırılması rekabet ihlallerine ilişkin incelemelerden farklı özel bir takvime bağlanmış olup, bu takvim özellikle ön inceleme aşaması ardından sonuçlandırılan incelemeler bakımından teşebbüsler ve işlem sonrası faaliyetleri bakımından önemli ölçüde belirlilik sağlamaktadır. 

    Bir bütün olarak ele alındığında, 4054 sayılı Kanun’un içerdiği usule ilişkin kuralların, Türk idare hukuku uygulamasında eksikliği hissedilen usul kuralları bakımından bir örnek teşkil ettiği ve kendi işleyişi açısından önemli bir boşluğu doldurduğu görülmektedir. Kanun ile getirilen bu yaklaşım, Kurul tarafından çıkarılan ikincil düzenlemelerde muhafaza edilmekte ve ileri taşınmaktadır. 

    "Rekabet Hukukunda Usul" başlığı altında incelenebilecek alt başlıklara ve kavramlara sol menüden ulaşabilirsiniz.