Birleşme ve Devralma Süreci

    4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi uyarınca hukuki geçerlilik kazanmalarını teminen Rekabet Kurulu’ndan izin alınması gereken birleşme ve devralma işlemlerine ilişkin inceleme sürecinde öne çıkan usul kurallarına aşağıda yer verilmektedir.

    Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (2010/4 sayılı Tebliğ) kapsamında usulüne uygun olarak en kısa zamanda ve en geç uygulamaya konulmadan önce bildirilen birleşme ve devralmalar, 15 gün içerisinde yapılan ön inceleme sürecini takiben Kurul tarafından görüşülür. Görüşme sonucunda Kurul tarafından ya işleme izin verilir ya da işlem nihai incelemeye alınır. Nihai inceleme kararı alınması halinde Kurul’un işleme ilişkin gerekli tedbirleri alma hakkı da bulunmaktadır.

    Başvurudan itibaren 30 gün içerisinde hakkında herhangi bir işlem yapılmayan birleşme ve devralmalara izin verilmiş sayılır ve bu birleşme ve devralmalar hukuki geçerlilik kazanır.

    2010/4 sayılı Tebliğ kapsamında Rekabet Kurulu iznine tabi olmakla birlikte birleşme ve devralmaların bildirilmemesi halinde; Rekabet Kurulu bu birleşme veya devralmadan haberdar olduğunda söz konusu işlemi incelemeye alır. İşlem, yapılan inceleme sonucunda 2010/4 sayılı Tebliğe aykırı görmezse işleme izin verilir ancak bildirimde bulunulmadığı için teşebbüse ceza uygulanır. İşlemin Tebliğe aykırı görülmesi halinde ise Kurul gerekli gördüğü tedbirleri alır ve soruşturma başlatır.