Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 12.6.2007 Karar Sayısı : 07-37/377-139 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 3.5.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
GAC Gayrimenkul Yatırımı A.Ş. (GAC)'nin sermayesinin %25'ine tekabül eden Akiş Gayrimenkul Yatırımı A.Ş. (Akiş)'ye ait hisselerin, Corio Real Estate Espana S.L. (Corio S.L.) tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 12.6.2007 Karar Sayısı : 07-19/192-63 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.3.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
Rekabet Kurulu'nun 24.3.2005 tarih, 05-18/224-66 sayılı kararının iptaline ilişkin Danıştay 13. Dairesi'nin 14.11.2006 tarih, 2006/873 E. 2006/4332 K.; 2006/977 E. 2006/4333 K., 2006/874 E. 2006/4334 K. sayılı kararları üzerine, Warner Bross Film ve Video San. ve Tic. A.Ş. (WB) ticaret unvanlı sinema filmleri dağıtım şirketinin, sinemalarda gösterilen filmleri piyasaya sürerken, nihai tüketiciye uygulanacak bilet fiyatlarını salon sahibi teşebbüslere dikte ederek, yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik soruşturmanın yeniden değerlendirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 12.6.2007 Karar Sayısı : 07-30/296-112 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 5.4.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Arıkanlı Holding A.Ş. (Arıkanlı Holding) ile Arıkan Ailesi tarafından kontrol edilen Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. (Yurtiçi Kargo)'nin % 25 oranında hissesinin GeoPost S.A. (GeoPost)'ya devri ile ortak girişim kurulması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 12.6.2007 Karar Sayısı : 07-30/293-110 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 5.4.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Nazar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin tamamının Şeref Makromarket Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin kontrolüne sahip Şeref SONGÖR, Mustafa SONGÖR, Mehmet SONGÖR, Uğur SONGÖR ve Osman SONGÖR tarafından devralınması.
Yayımlanma Tarihi : 12.6.2007 Karar Sayısı : 07-29/262-93 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 29.3.2007 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Shell&Turcas Petrol A.Ş. (Shell) ile bayileri arasında imzalanan Madeni Yağ Sözleşmeleri ile diğer bayilerle de imzalanacak aynı hükümleri içeren tip sözleşmelere muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 12.6.2007 Karar Sayısı : 07-34/350-130 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 24.4.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
OYSA Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş.'ye ait İskenderun Çimento Öğütme Tesisi ve İlgili Hazır Beton Tesislerinin Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. tarafından devralınması ve Ordu Yardımlaşma Kurumu, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Mardin Çimento Sanayii T.A.Ş.'ye ait OYSA Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş. hisselerinin Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemlerine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 12.6.2007 Karar Sayısı : 07-31/319-117 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.4.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Abitibi Consolidated Inc. ve "Bowater Incorporated"in "AbitibiBowater Inc." isimli şirket çatısı altında birleşme işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 12.6.2007 Karar Sayısı : 07-30/291-108 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 5.4.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
Adana Eczacı Odası'nın, Çukurova Devlet Hastanesi'nde kurduğu reçete dağıtım bürosu ile diyaliz, periton diyaliz, kan ürünü, yatan hasta ve huzurevi reçetelerinin dağıtımının tek elden yürütülmesini sağlayarak rekabeti engellediği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 12.6.2007 Karar Sayısı : 07-39/416-163 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 9.5.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Turkcell Holding A.Ş.'nin %52,91 oranındaki hisselerinin Sonera Holding B.V. tarafından devralınmasına ilişkin başvuruya izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 12.6.2007 Karar Sayısı : 07-39/439-159 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 9.5.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin EİS Ezcacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hisselerinin %75'inin Zentiva N.V. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.