Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 20.9.2007 Karar Sayısı : 07-59/687-242 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.7.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
BOTAŞ ile Gazexport arasında 18.2.1998 tarihinde yapılmış olan Doğal Gaz Satım Sözleşmesi'nin üç lota karşılık gelen 750 milyon m3'lük kısmının Bosphorus Gaz Corporation A.Ş.'ye devrine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 20.9.2007 Karar Sayısı : 07-61/732-262 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 25.7.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Beyçelik Kalıp ve Oto Yan Sanayi Paz. ve Tic. A.Ş. gerçek kişi hissedarları ile Gestamp Sevicio S.L. arasında imzalanan ortak girişim oluşturulmasına ilişkin Hissedarlar Sözleşmesi'ne izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 20.9.2007 Karar Sayısı : 07-59/684-240 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.7.2007 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'nin (Hyundai Assan) yapmış olduğu Yetkili Satıcı ve Yetkili Servis Sözleşmelerinin 2005/4 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ile sağlanan muafiyetten yararlandığının tespiti talebi.
Yayımlanma Tarihi : 20.9.2007 Karar Sayısı : 07-56/654-224 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 4.7.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Ferro Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Cam Pazarlama A.Ş., Camiş Madencilik A.Ş., Çayırova Cam Sanayi A.Ş., Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Anadolu Cam Sanayi A.Ş. ve Paşabahçe Cam Sanayi A.Ş.'ye ait olan %(....) oranındaki hisselerinin ve (...) adet kurucu hissenin Metallink Metal Sanayi Yatırımları A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 20.9.2007 Karar Sayısı : 07-59/677-236 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.7.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
Şikayet konusu medikal firmalarının tıbbi sarf malzemesi ve laboratuar hizmetleri alım ihalelerini paylaştıkları iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 20.9.2007 Karar Sayısı : 07-59/683-239 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.7.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
Şikâyet edilenlerin uyumlu eylem halinde Şenbayrak Otomotiv Tic. Ltd. Şti. ve Şenbayrak Otomotiv Petrol Ürünleri A.Ş.'ye yönelik mal boykotu uygulamalarının öncelikle 4054 sayılı Kanun'un 9/4. maddesi ile engellenmesi, bilahare aynı Kanun çerçevesinde cezalandırılması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 20.9.2007 Karar Sayısı : 07-61/726-257 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 25.7.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri A.Ş., Plastik Kart Akıllı Kart İletişim Sistemleri A.Ş., Aydın ERSÖZ, Ümit ATALAY, Mahmut ERDOĞAN ve Hilmi GÜVENAL'ın sahip oldukları İnnova Bilişim Çözümleri A.Ş. hisselerinin Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 20.9.2007 Karar Sayısı : 07-34/342-123 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 24.4.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
Ankara İlinde faaliyet gösteren ve "sürücü olur" raporu vermeye yetkili poliklinikler hakkında Rekabet Kurulu'nun 25.10.2005 tarih ve 05-73/988-275 sayılı kararının Danıştay 13. Dairesinin 2006/2435 Esas sayılı Yürütmeyi Durdurma Kabul kararı ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 2006/1311 numaralı Yürütmeyi Durdurma İtiraz-Red kararı üzerine, ilgili dosyanın yeniden değerlendirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 19.9.2007 Karar Sayısı : 07-56/658-228 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 4.7.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Compagnie Industrielle Financiere D'Ingeriere Societe Anonyme tarafından Teknoloji Holding A.Ş. kontrolünde bulunan Planet Ödeme Sistem Çözümleri A.Ş. hisselerinin tamamının, Teknoser Bilgisayar Teknik Hizmetler San. ve Dış Tic. A.Ş. malvarlığının bir kısmının ve Planet Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin tamamının satın alınmasına izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 19.9.2007 Karar Sayısı : 07-56/657-227 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 4.7.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Erman YERDELEN, Ali BABAOĞLU, Merve YERDELEN ELLİALTIOĞLU ve Begüm YERDELEN'e ait toplam %40,4580 oranındaki Tatmak Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin, hâlihazırda anılan Şirket hisselerinin %59,5420'sine sahip olan Putzmeister AG tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.