Detay

Tarih : 26.3.2024 Dosya No : 2024-2-030
Niteliği : Devralma Pazar :
AGE Enerji Üretim AŞ AGE DGKÇS AKSA Energy Company Ghana Ltd.
AGE Enerji Üretim AŞ’nin AGE DGKÇS adlı, yakıt türü doğal gaz olan termik-kombine çevrim elektrik santralinde bulunan taşınır varlıklarının mülkiyetinin ve tam kontrolünün AKSA Energy Company Ghana Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.