UNCTAD

Birleşmiş Milletler’in (BM) rekabet politikası, tüketicilerin korunması gibi konularının odak noktası olan Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD), Rekabet Politikasına büyük önem veren uluslararası örgütlerden biridir. UNCTAD, Kısıtlayıcı ticari uygulamalar üzerine yapılan çalışmalar ve kısıtlayıcı ticaret engellerine ilişkin çok taraflı davranış kuralları ile ilgili görüşmelerden sonra BM Genel Kurulu 1980'de Kısıtlayıcı Ticari Uygulamaların Kontrolü için Çok Taraflı Olarak Kararlaştırılmış Adil İlkeler ve Kurallar Bütünü’nü (İlkeler ve Kurallar Bütünü) kabul etmiştir.

İlkeler ve Kurallar Bütünü; Hükümetler arası Rekabet Hukuku ve Politikası Uzmanlar Grubu (Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy - IGE) tarafından her yıl, BM Gözden Geçirme Konferansları tarafından her beş yılda bir gözden geçirilmektedir. En son IGE toplantısı 5-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleştirilmiştir.

Ülkemiz 14-18 Kasım 2005 tarihinde Antalya'da düzenlenen ve konusu “İlkeler ve Kurallar Bütünü'nün Tüm Yönlerini Gözden Geçirme” olan Beşinci Birleşmiş Milletler Konferansı’nın ev sahipliğini üstlenmiştir. 

UNCTAD’ın en yüksek karar alma organı ise üye ülkelerin cari ticaret ve kalkınma konularını konuştukları ve UNCTAD’ın direktiflerini ve öncelikli çalışma konularını belirledikleri 4 yıllık konferanstır. En son 17-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında Kenya’nın başkenti Nairobi’de düzenlenmiştir.

 

 

Gelişmekte olan ülkelere ve geçiş ülkelerine rekabet kurallarını kabul etme ve uygulama çalışmalarında yardımcı olmak UNCTAD'ın başlıca faaliyetleri arasındadır. Bu amaçla UNCTAD, anılan ülkelere teknik destek sunmakta ve bu ülkelerin rekabet kuralları kabul etme ve uygulama konusundaki kapasitelerini artırmalarına yardımcı olmaya çalışmaktadır. UNCTAD'ın bu bağlamdaki çalışmalarından biri Rekabete İlişkin Model Kanun’dur.