İslam İşbirliği Teşkilatı ile Birlikte Gerçekleştirilen Faaliyetler

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İslam aleminin toplu sesi olmak için 1969 yılında kurulan ve bugün itibariyle toplam 57 üye devlete sahip olan dünya çapında bir örgüttür.

İİT Ekonomik ve Ticaret İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 31.05.2011 tarihinde Ankara’da düzenlenen 18. Oturum Komitesi Toplantısı’nda alınan kararlar doğrultusunda üye ülkeler arasında rekabet hukuku alanında yapılması planlanan teknik yardım projesinin temelini oluşturma amacına yönelik olarak Kurumumuz ile İİT bağlı kuruluşlarından olan İslam Ticareti Geliştirme Merkezi işbirliğinde 21-22 Kasım 2011 tarihlerinde İstanbul’da “İİT Üyesi Ülkelerin Rekabet Hukuku ve Politikası Alanındaki İhtiyaçlarının Belirlenmesine Yönelik Konferans” düzenlenmiş, Konferansın sonucunda İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRİC) tarafından İİT üyesi ülkelere rekabet hukuku alanında teknik yardım faaliyetleri gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış, öngörülen teknik yardım projesine Kurumumuzun da destek vermesi talep edilmiştir.

Kurumumuz, söz konusu işbirliği çerçevesinde 2013 yılında itibaren Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Endonezya, Gambia, Pakistan, Suudi Arabistan, Kırgızistan gibi ülkelerin rekabet kurumlarına rekabet hukuku ve rekabet politikası konularında eğitim vermek için ziyaret etmiştir.