Serbest Ticaret Anlaşmaları

Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA), ülkelerin birbirleriyle imzaladıkları ve aralarındaki ticareti arttırmak için karşılıklı olarak ihracatın önündeki engelleri kaldırdıkları ikili anlaşmalardır. Böylelikle STA’ya taraf olan ülkelerin üreticileri birbirleriyle eşit şartlarda rekabet edebilmekte ve STA’ya taraf olan ülkelerin uluslararası rekabet gücü artmaktadır.

Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen STA müzakerelerinde üzerinde tartışılan konulardan biri de rekabettir. Kurumumuz STA’nın rekabet ile ilgili bölümünde ülkemiz adına müzakere yürütmektedir. Rekabet Kurumu tarafından sağlanan destek ile STA’nın rekabet ile ilgili bölümünün hem ülkemiz hem de uluslararası rekabet kurallarıyla uyumlu bir biçimde anlaşmada yer alması sağlanmaya çalışılmaktadır. STA’nın rekabet ile ilgili bölümü için yürütülen müzakerelerde hem diğer STA’dan hem de OECD’nin 2014 yılında yayımlanan ve rekabet incelemelerinde uluslararası işbirliğinin nasıl olabileceği konusunda önerilerin yer aldığı metinden yararlanılmaktadır.

2015 yılı itibarıyla Türkiye ile STA imzalayan ülke/ülke grubu sayısı 17 olup halen müzakere süreci yürütülen 14 ülke/ülke grubu bulunmaktadır. Ayrıca, 10 ülke/ülke grubu ile de STA müzakerelerine başlama girişiminde bulunulmuştur. Daha detaylı bilgi için Ekonomi Bakanlığı’nın internet sitesi ziyaret edilebilir.