Diğer Rekabet Kurumlarıyla Yapılan İşbirliği Anlaşmaları

 

Kore Cumhuriyeti
Antalya'da 14-18 Kasım 2005 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Kısıtlayıcı Ticari Uygulamaların Kontrolü için Çok Taraflı Adil Prensipler ve Kurallar Seti'nin Bütün Yönleriyle Gözden Geçirilmesi için 5. BM Konferansı" sırasında, Rekabet Kurumu ile Kore Adil Ticaret Komisyonu arasında 17 Kasım 2005 tarihinde bir İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Kore Adil Ticaret Komisyonu Başkanı Chul-kyu KANG ile Rekabet Kurumu Başkanı Mustafa PARLAK tarafından imzalanan söz konusu memorandum ile taraflar, mal ve hizmet piyasalarının işleyişinde etkinliğin sağlanmasına yönelik olarak rekabet kurallarının uygulanması alanında işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Romanya
Romanya Rekabet Konseyi Başkanı Mihai BERİNDE'nin davetlisi olarak Romanya'ya giden Rekabet Kurumu Başkanı Mustafa PARLAK, iki kurum arasında rekabet mevzuatı ve politikası alanında ikili işbirliğinin artırılması amacıyla 12 Aralık 2005 tarihinde bir İşbirliği Protokolü imzalamıştır. Anılan Protokol kapsamında oluşturulan iş planına göre taraflar, Avrupa Birliği sürecinde Romanya Rekabet Konseyinin rekabet kuralları bağlamında yürütülen müzakereler ile ilgili tecrübesi başta olmak üzere belirlenen bir takım konularla ilgili bilgi ve belge değişiminde bulunmayı öngörmektedir.

 

Bulgaristan
Rekabet Kurumu ile Bulgaristan Rekabeti Koruma Komisyonu arasında rekabet hukuku ve politikası ile ilgili konularda işbirliği tesis etmek amacıyla Bulgaristan Rekabeti Koruma Komisyonu başkanı Petko NİKOLOV ve Rekabet Kurumu başkanı Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI tarafından 1 Aralık 2007 tarihinde İstanbul’da bir İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.

 

Portekiz
Portekiz Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Manuel SEBASTIÃO ile Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI tarafından rekabet hukuku alanında bilgi değişimi ve işbirliğini geliştirmek amacıyla 28 Temmuz 2008 tarihinde Ankara’da bir İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.

 

Bosna-Hersek
Bosna-Hersek Rekabet Konseyi ile Kurumumuz arasında 28.4.2010 tarihinde, İstanbul’da yapılan ICN 9. Yıllık Konferansı sırasında, iki kurum arasında rekabet hukuku ve politikası alanında bilgi değişimi ve işbirliğini geliştirmek amacıyla bir İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Protokolü Bosna-Hersek Rekabet Konseyi adına Konsey Başkanı Dr. Stjepo PRANJIC,  Rekabet Kurumu adına ise Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI imzalamıştır.

 

Moğolistan
Moğolistan Adil Rekabet ve Tüketicinin Korunması Kurumu ile Kurumumuz arasında 28.4.2010 tarihinde, İstanbul’da yapılan ICN 9. Yıllık Konferansı sırasında, iki kurum arasında rekabet hukuku ve politikası bağlamında işbirliği öngören bir İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Protokolü Moğolistan Adil Rekabet ve Tüketicinin Korunması Kurumu adına Kurum Başkanı Mandakh DASHDORJ, Kurumumuz adına ise Başkan Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI imzalamıştır.

 

Rusya Federasyonu
16 Şubat 2011 tarihinde Paris’te Rusya Federasyonu Federal Anti-tekel İdaresi ile Kurumumuz arasında bir İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Anılan anlaşmayı Kurumumuz adına Başkan Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI, Rusya Federasyonu Federal Anti-tekel İdaresi adına ise Başkan Yardımcısı Dr. Andrey TSYGANOV imzalamışlardır.

 

Hırvatistan
17 Şubat 2011 tarihinde Paris’te Hırvatistan Rekabet Kurumu ile Kurumumuz arasında bir İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Anılan anlaşmayı Kurumumuz adına Başkan Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI, Hırvatistan Rekabet Kurumu adına ise Konsey/Kurul üyesi Dr. Sc. Mirna Pavletić ŽUPİĆ imzalamışlardır.

 

Avusturya
1 Aralık 2011 tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Avusturya Rekabet Kurumu ile Kurumumuz arasında bir İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Anılan anlaşmayı Kurumumuz adına Başkan Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI, Avusturya Rekabet Kurumu adına ise Başkan Theodor THANNER imzalamışlardır.

 

KKTC
14 Şubat 2012 tarihinde Lefkoşa’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Rekabet Kurulu ile Kurumumuz arasında bir İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Anılan İşbirliği Protokolü’nü Kurumumuz adına Başkan Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Rekabet Kurulu adına ise Başkan Dr. Yenal SÜREÇ imzalamıştır.

 

Mısır
Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ile Mısır Başbakanı Hişam KANDİL'in eş başkanlığında 17-18 Kasım 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantıları kapsamında, Mısır Rekabet Kurumu ile Kurumumuz arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanmış olan İşbirliği Protokolü, Mısır tarafının uygulaması gereği Bakanlar düzeyinde imzalanması gerektiği için, Kurumumuz ilişkili bakanlığı adına Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI ile Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed Kamel AMR tarafından 17 Kasım 2012 tarihinde imzalanmıştır.

 

Kazakistan
23 Mayıs 2013 tarihinde Kazakistan’ın başkenti Astana’da, Kazakistan Cumhuriyeti Rekabetin Korunması Kurumu ile Kurumumuz arasında bir İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Anılan protokolü Kurumumuz adına Başkan Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI, Kazakistan Cumhuriyeti Rekabetin Korunması Kurumu adına ise Başkan Bolatbek KUANDIKOV imzalamışlardır.

 

Ukrayna
9 Ekim 2013 tarihinde ülkemizde yapılan Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) III. toplantısında, Türk Rekabet Kurumu İle Ukrayna Anti Tekel Komitesi arasında Rekabet Politikası alanında bir İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Anılan protokolü Kurumumuz adına Başkan Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI, Ukrayna Anti Tekel Komitesi adına ise Başkan Vasyl TSUSHKO imzalamışlardır

 

Kırgızistan
25 Şubat 2015 tarihinde, Türk Rekabet Kurumu ile Kırgız Cumhuriyeti Anti Tekel Düzenleme Kurumu arasında Rekabet Politikası alanında bir İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Anılan protokolü Kurumumuz adına Başkan Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI, Kırgız Cumhuriyeti Anti Tekel Düzenleme Kurumu adına ise Başkan Kazakov Bolsunbek KUMUSHBEKOVICH imzalamışlardır.

 

Gürcistan
29 Kasım 2016 tarihinde Gürcistan’ın Başkenti Tiflis’te Türk Rekabet Kurumu ile Gürcistan Rekabet Kurumu arasında rekabet politikası alanında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. İşbirliği Protokolü’nü Kurumumuz adına Kurumumuzun Başkanı Prof. Dr. Ömer TORLAK, Gürcistan Rekabet Kurumu adına ise Gürcistan Rekabet Kurumu Başkanı Giorgi BARABADZE imzalamıştır. İşbirliği Protokolü ile Türk Rekabet Kurumu ve Gürcistan Rekabet Kurumu arasındaki ikili ilişkileri güçlendirilmesi beklenmektedir.

 

Tunus
19-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında Tunus’ta düzenlenen III. Türkiye-Tunus Ortaklık Toplantısı sırasında Tunus Rekabet Kurumları ile Kurumumuz arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanan İşbirliği Protokolü, Tunus tarafının uygulaması gereği, Bakanlar Düzeyinde Ekonomi Bakanımız Nihat ZEYBEKCİ ile Tunus Sanayi ve Ticaret Bakanı Zied LADHARİ tarafından 21.07.2017 tarihinde imzalanmıştır.

 

Peru
31 Ekim 2017 tarihinde İstanbul'da Kurumumuz ile Peru Cumhuriyeti Rekabetin Savunulması ve Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması Ulusal Enstitüsü (INDECOPI) arasında rekabet politikası alanında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. İşbirliği Protokolü’nü Kurumumuz adına Kurumumuzun Başkanı Prof. Dr. Ömer TORLAK, INDECOPI adına ise INDECOPI Başkanı Ivo Sergio GAGLIUFFI PIERCECHI imzalamıştır. İşbirliği Protokolü ile Rekabet Kurumu ve INDECOPI arasındaki ikili ilişkileri güçlendirilmesi beklenmektedir.

 

Kosova
10 Nisan 2018 tarihinde Priştine/KOSOVA’da Kurumumuz ile Kosova Rekabet Otoritesi arasında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. İşbirliği Protokolü’nü Kurumumuz adında Kurumumuzun Başkanı Prof. Dr. Ömer TORLAK, Kosova Rekabet Otoritesi adına Valon PRESTRESHI imzalamıştır. İşbirliği Protokolü ile Rekabet Kurumu ve Kosova Rekabet Otoritesi arasındaki ikili ilişkilerin güçlenmesi beklenmektedir.

 

Makedonya

5 Haziran 2023 tarihinde Ankara’da Kurumumuz ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Rekabeti Koruma Komisyonu arasında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. İşbirliği Protokolü’nü Kurumumuz adına Kurumumuzun Başkanı Birol KÜLE, Kuzey Makedonya Rekabeti Koruma Komisyonu adına Komisyon Başkanı Prof. Dr. Vladimir Naumovski imzalamıştır. İşbirliği Protokolü ile Rekabet Kurumu ve Kuzey Makedonya Rekabeti Koruma Komisyonu arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi beklenmektedir.

 

Sırbistan

20 Nisan 2018 tarihinde Belgrad/SIRBİSTAN’da Kurumumuz ile Sırbistan Cumhuriyeti Rekabeti Koruma Komisyonu arasında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. İşbirliği Protokolü’nü Kurumumuz adında Kurumumuzun Başkanı Prof. Dr. Ömer TORLAK, Sırbistan Cumhuriyeti Rekabeti Koruma Komisyonu adına Miloje OBRADOVIC imzalamıştır. İşbirliği Protokolü ile Rekabet Kurumu ve Sırbistan Cumhuriyeti Rekabeti Koruma Komisyonu arasındaki ikili ilişkilerin güçlenmesi beklenmektedir.

 

Arnavutluk

18 Eylül 2018 tarihinde Ankara/Türkiye’de Kurumumuz ile Arnavutluk Rekabet Kurumu arasında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. İşbirliği Protokolü’nü Kurumumuz adına Başkanımız Prof. Dr. Ömer TORLAK, Arnavutluk Rekabet Kurumu adına Prof. Dr. Juliana LATİFAJ imzalamıştır. İşbirliği Protokolü ile Rekabet Kurumu ve Arnavutluk Rekabet Kurumu arasındaki ikili ilişkilerin güçlenmesi beklenmektedir.

 

Azerbaycan
Kurumumuz ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı’na Bağlı Anti-tekel ve Tüketici Piyasası Kontrolü Devlet Hizmeti arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik olarak 25 Şubat 2020 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bir İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Hazırlanan protokol Azerbaycan tarafının uygulaması gereği Bakanlar düzeyinde Ticaret Bakanımız Ruhsar PEKCAN ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl CABBAROV tarafından imzalanmıştır. İşbirliği Protokolü ile Rekabet Kurumu ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı’na Bağlı Anti-tekel ve Tüketici Piyasası Kontrolü Devlet Hizmeti arasındaki ikili ilişkilerin güçlenmesi beklenmektedir.


 

Fas
12 Ocak 2021 tarihinde Kurumumuz ile FAS Krallığı Rekabet Konseyi arasında rekabet politikası alanında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. İşbirliği Protokolünü Kurumumuz adına Başkanımız Birol KÜLE, Fas Krallığı Rekabet Konseyi adına Driss GUERRAOUI imzalamıştır. Çevrimiçi gerçekleştirilen imza töreni sırasında Fas Krallığı Rekabet Konseyi’nin Rabat/FAS’taki merkezinde Türkiye Rabat Büyükelçisi Sayın Ahmet Aydın DOĞAN, Kurumumuzun Ankara’daki merkezinde ise Fas Krallığı Türkiye Büyükelçisi Sayın Mohammed Ali LAZREQ hazır bulunmuştur. İşbirliği Protokolü ile Rekabet Kurumu ve Fas Rekabet Konseyi arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi beklenmektedir.

 

 

Libya
9 Eylül 2022 tarihinde Ankara’da Kurumumuz ile Libya Rekabet Otoritesi arasında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. İşbirliği Protokolü’nü Kurumumuz adına II. Başkanımız Ahmet Algan, Libya Rekabet Otoritesi adına Libya Rekabet Otoritesi Başkanı ve aynı zamanda Ekonomiden Sorumlu Bakan olan Dr. Salama Ghwil  imzalamıştır. İşbirliği Protokolü ile Rekabet Kurumu ve Libya Rekabet Otoritesi arasındaki ikili ilişkilerin güçlenmesi beklenmektedir.

 

 

Özbekistan 
Özbekistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetler arası Karma Ekonomik Komisyonunun 7. Dönem Toplantısı 26 Aralık 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı – Ekonomi ve Maliye Bakanı Sayın Camşid Kuçkarov ile başkanlık etmiştir. Söz konusu toplantıda Rekabet Kurumu Başkanı Sayın Birol KÜLE ve Özbekistan Rekabeti Geliştirme ve Tüketici Haklarını Koruma Komitesi Başkan vekili Sayın Farrukh KARABAYEV, kurumlar arası işbirliğine dair protokolü imzalamışlardır. Ortak tarihi paylaştığımız Özbekistan ile imzalanan söz konusu protokolle rekabet hukuku alanındaki bilgi değişiminin ve işbirliğinin  güçlenmesi amaçlanmaktadır.