Genel Çerçeve

Rekabet hukuku ve politikası küreselleşme sürecine paralel olarak her geçen gün daha fazla uluslararası nitelik kazanmaktadır. Bu çerçevede rekabet hukuku ve politikası alanında uluslararası işbirliği yükselen bir önemi haizdir. Uluslararası işbirliği çok taraflı ve iki taraflı platformlarda gerçekleşmektedir ve esas olarak bir yandan ülkelerin bilgi ve tecrübe değişimlerine imkân tanırken, diğer yandan sınırlı da olsa rekabet kurallarının uygulanması konusunda fırsatlar sunmaktadır.

Rekabet Kurumu, çok taraflı platformlar olan OECD, UNCTAD, Uluslararası Rekabet Ağı (International Competition Network - ICN), Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization – WTO), Dünya Bankası (World Bank – WB) gibi kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalarda yer almaktadır. Rekabet Kurumu, Türkiye’nin AB tam üyelik sürecinde önemli bir fasıl olan rekabet politikası faslına ilişkin çalışmalarda da kritik bir role sahiptir, Rekabet Kurumu aynı zamanda, Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen Serbest Ticaret Anlaşmalarının (STA) rekabet mevzuatı ile ilgili bölümlerinin müzakeresine aktif olarak katılım sağlamaktadır.

İkili ilişkiler çerçevesinde Kore Cumhuriyeti, Portekiz, Bosna-Hersek, Moğolistan, Rusya Federasyonu, KKTC, Kazakistan, ve Peru gibi ülkelerin rekabet kurumlarıyla mutabakat zabıtları imzalanmıştır.

Rekabet Kurumu, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) bünyesinde faaliyet gösteren İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ile rekabet mevzuatını uygulamaya yeni koyan İslam ülkelerinin rekabet otoritelerinin personelinin eğitimi konusunda teknik yardım faaliyeti yürütmektedir.

Rekabet Kurumu sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi, gerek ülkemizin bulunduğu coğrafyada gerekse de farklı coğrafyada bulunan ülkelerdeki Rekabet Otoritelerinin kapasite inşası çalışmalarına destek olmak amacıyla uygun zeminlerde paylaşmaktadır.