Rekabet Kurulu Çevrim İçi Reklamcılık Sektörüne yönelik sektör incelemesi başlattı (6.3.2021)

Rekabet Kurulu 21.01.2021 tarihli toplantısında çevrim içi reklamcılık alanındaki ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri yakından takip ederek sektördeki davranışsal ve/veya yapısal rekabet sorunlarının tespit edilmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla  Çevrim İçi Reklamcılık Sektör İncelemesi başlatılmasına karar verdi. 

Çevrim içi reklamcılık sektörü, birçok hizmeti ve oyuncuyu içeren karmaşık bir tedarik zincirine sahip olup çift taraflı pazar özellikleri sergilemekte ve çok çeşitli reklam türleri ile alt pazarlardan oluşmaktadır. Pazarın bu girift yapısı ve hızla gelişimi tüm dünyada da rekabet otoritelerinin dikkatini çekmiş ve sektör pek çok inceleme ve araştırmaya konu olmuştur. Ülkemizde de son yıllarda yayıncılık sektörünün geleneksel kanallardan dijital ortama yöneldiği, e-ticaretin artması ile birlikte çevrim içi reklamcılığın büyük bir ivme kazandığı ve internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarının ülkemizi önemli bir pazar haline getirdiği bilinmektedir.

Rekabet hukuku perspektifinden bakıldığında, sektördeki az sayıda teşebbüsün başta veri büyüklüğü ve ürün portföyüne bağlı olmak üzere sahip olduğu pazar gücü nedeniyle rekabet karşıtı endişelerin ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. 

Ülkemizin de önemli bir potansiyele sahip olduğu bu sektörde rekabetçi düzenin temini adına başlatılan Çevrim İçi Reklamcılık Sektör İncelemesi ile sektörün yapısının ve işleyişinin, sektördeki yapısal ve/veya davranışsal rekabet sorunlarının neler olduğunun anlaşılması, mevcut rekabet hukuku araçlarının bu alanda etkin rekabetin tesisi bakımından yeterliliğinin ve bu alanlara ilişkin olası yeni araçların tartışılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, sektör incelemesi sürecinde sektördeki karar alıcılar ile teşebbüs ve teşebbüs birlikleri ile görüşülmesi, gerekmesi halinde piyasa aksaklıklarının ve rekabet sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerine yönelik olarak paydaşların yer aldığı çeşitli çalıştayların düzenlenmesi planlanmaktadır. 

Rekabet Kurumuna söz konusu sektör hakkında görüşlerini ayrıca iletmek isteyen sektör paydaşları, 21.06.2021 tarihine kadar incelemeye yönelik görüşlerini ve önerilerini reklamcilik@rekabet.gov.tr adresine iletebileceklerdir. Paydaşların görüşleri için gizlilik taleplerinin bulunması halinde bu taleplerini de görüşleriyle birlikte iletmeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.