Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 10.9.1999 Karar Sayısı : 99-12/95-37 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 3.3.1999 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
DUSA Endüstriyel İplik San. ve Tic. A.Ş.'nin KORDSA Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 10.9.1999 Karar Sayısı : 99-12/94-36 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 3.3.1999 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Vateks Tekstil San. A.Ş. Hisselerinin %51'inin "PGI Nonwomens B.V." tarafından devralınması
Yayımlanma Tarihi : 9.9.1999 Karar Sayısı : 99-12/91-33 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 3.3.1999 Karar Türü : Rekabet İhlali
TR rumuzlu plakaların basım yetkisinin tek bir kuruma ait olduğu ve bunun rekabeti kısıtladığı iddiası
Yayımlanma Tarihi : 9.9.1999 Karar Sayısı : 99-12/89-31 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 3.3.1999 Karar Türü : Rekabet İhlali
Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. (HAVAŞ)'nin havaalanları - şehir merkezi yolcu taşıma piyasasında aşırı fiyat uygulayarak ilgili piyasadaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 8.9.1999 Karar Sayısı : 99-6/51-20 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.2.1999 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Spanner Pollux Verwaltungs GmbH adlı Federal Alman uyruklu şirket ile Mehmet Yalçın YALHI ve Birsen ALEMDAR arasında imzalanan sözleşme uyarınca, anılan şahısların su sayaçları alanında faaliyet gösteren Teksan Su Sayaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketinin %70 oranındaki hisselerini Alman şirketinden devralmaları.
Yayımlanma Tarihi : 8.9.1999 Karar Sayısı : 99-5/40-15 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 4.2.1999 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Amortisör pazarında faaliyette bulunan Beldesan Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş. ile Mannesman Sachs AG'nin eşit katılımla Sachs-Beldesan Süspansiyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. adında bir ortak girişim kurmaları.
Yayımlanma Tarihi : 8.9.1999 Karar Sayısı : 99-3/32-10 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 28.1.1999 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Elektronik yayıncılık ve türevleri konusunda faaliyette bulunan, "Liberal Bakış" gazetesinin imtiyaz hakkına ve Birleşik Basın Dağıtım A.Ş. hisselerinin % 20'sine sahip olan Sabah Elektronik Yayıncılık İletişim A.Ş.'ye ait hisselerin tamamının Medya Park Yayıncılık Sanayi A.Ş., Kemal KINACI, Özcan ERTUNA, Vahit ALPATA ve Çağdaş ERGİN'e devredilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 4.9.1999 Karar Sayısı : 99-3/24-6 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 28.1.1999 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
E.I.DuPont de Nemours'un Tongkook Synthetic Fibres Co. Ltd.'nin elastin alanındaki malvarlığını devralması.
Yayımlanma Tarihi : 4.9.1999 Karar Sayısı : 78/603-113 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.8.1998 Karar Türü : Rekabet İhlali
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 3.7.1999 Karar Sayısı : 99-13/99-40 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 4.3.1999 Karar Türü : Rekabet İhlali
Haklarında soruşturma yapılan teşebbüslerin/teşebbüs birliklerinin imzaladıkları Basın İzleme Araştırma Sözleşmesi'nin "...kurucu üyelerin dağıtım kanallarının dışında dağıtım kanalı kullanan diğer basın kuruluşlarının BİAK'a üye olabilmeleri için Kurucu üyelerin onayı gerekmektedir..." hükmünü içeren 2.1.8 inci maddesinin BİAK tarafından gerçekleştirilen basın izleme araştırma piyasasına giriş engeli yaratması, yazılı basın reklam piyasasında rekabeti sınırlayıcı etki doğurabilecek nitelikte olması ve Üniversal Yayıncılık Anonim Şirketinin BİAK'a üyelik başvurusunun sözleşmenin 2.1.8 inci maddesine dayanılarak reddedilmesinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal etmesi.