Rekabet Dergisi

 

Dönem / Sayı : Nisan-Mayıs-Haziran 2015 / 62
Türkı̇ye'de Telekomünı̇kasyon Sektöründe Fı̇yat
Sıkıştırmasını Önlemeye Yönelı̇k Yenı̇ Öncül
Düzenlemeler Üzerı̇ne Bı̇r Değerlendı̇rme

Şahin ARDIYOK
Emin KÖKSAL
Barış YÜKSEL

İnternetı̇n Ezber Bozan Ortamında Ve Yenı̇lı̇kçı̇
Dı̇jı̇tal Pazarlarda Rekabet Hukuku Eğı̇lı̇mlerı̇

Gönenç GÜRKAYNAK
Derya DURLU GÜRZUMAR

(Cilt:16 Sayı:2)
Dönem / Sayı : Ocak Şubat Mart 2015 / 61

Süt Arz Zincirinde Aksak Rekabet Koşullarının Asimetrik Hata Düzeltme Modeli Analizi

Gülden BÖLÜK
Süleyman Karaman

 

"Rekabeti Kısıtlayıcı Amaç"ı Yeniden Değerlendirmek: "Groupement Des Cartes Bancaires V Commission" Kararı Işığında Yeni Bir Gün

Gönenç GÜRKAYNAK
Ayşe Gizem YAŞAR

 (Cilt:16 Sayı:1)
Dönem / Sayı : Ekim-Kasım-Aralık 2014 / 60
The Interface Between Intellectual Property Rights And Article 102
Of The Treaty On The Functioning Of The European Union

Günhan GÖNÜL

Türkiye Otobüs İle Şehirler Arası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı
Sektörünün Rekabet Düzeyi

Ali Osman SOLAK


(Cilt:15 Sayı:4)

Dönem / Sayı : Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 / 59
Türkiye İmalat Sanayiinde Yapı-Davranış-Performans Analizi:2003-2008
Şerife Demet KORKUT
Evren SESLİ
Dr.Ekrem KALKAN

Secondary-Line Price Discrimination Under European Competition Law - An Assessment From An Effects-Based Perspective 
Çiğdem TUNÇEL


(Cilt:15 Sayı:3)
Dönem / Sayı : Nisan-Mayıs-Haziran 2014 / 58

Akaryakıt Bayilik Sözleşmelerinde Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Çiğdem AKKAN

Rekabet Hukuku ile Haksız Rekabet Hukuku İlişkisi
Hamdi PINAR

Şemsiye Etkisi Nedeniyle Zarar Görenlerin Tazminat Taleplerinin
Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi:

Kone Kararının Yansımaları
Eda ŞAHİN

 


(Cilt:15 Sayı:2)

 

Dönem / Sayı : Ocak-Şubat-Mart 2014 / 57
Düzenlemeler ile İlişkisi Bağlamında Rekabet Hukukunun
Uygulanabilirliği Sorunu
Ali DEMİRÖZ
Can SARIÇİÇEK
Selen Yersu ŞAHİN

Rekabet Kurumunun Ceza Yönetmeliği Taslağı:
Hukuk ve Ekonomi Perspektifinden Bir Değerlendirme
Kerem Cem SANLI

(Cilt:15 Sayı:1)
Dönem / Sayı : Ekim-Kasım-Aralık 2013 / 56
Avrupa Birliği Rekabet Hukukunda Hakim Durumda
 Olmayan Teşebbüslerin Tek Yanlı Uygulamaları
Hasan KARAKILIÇ

Systems Markets and Antitrust:
 Competition Issues in Selected Industries
Neşe Nur ONUKLU

AB, ABD ve Türk Hukukunda Rekabet İhlaline Dayanan
 Tazminat Davalarında Pişmanlık Belgelerine Erişim Sorunu
Tahir SARAÇ

(Cilt:14 Sayı:4)
Dönem / Sayı : Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 / 55

Profesyonel Mesleklerde Regülasyon,
Deregülasyon ve Rekabet Hukuku 
Murat ÇOKGEZEN
M.Fevzi TOKSOY

 Rekabet Kurumu'nda Birleşme-Devralma 
İşlemlerinin Değerlendirilmesinde
Yapılan İktisadi Analizler:
Besler/Turyağ ve AFM/Mars Kararları
Dr. Ekrem KALKAN


(Cilt:14 Sayı:3)

Dönem / Sayı : Nisan-Mayıs-Haziran 2013 / 54

Cartel Settlements: General Features, Recent Developments
 in the European Commission's Practices and Implications
For Turkey
Esin AYGÜN

A Review and Synthesis of Empirical Studies on 
Technical Efficiency Measurement in Turkish
Electricity Market 
Dr.Aydın ÇELEN

2010/4 Sayılı Tebliğ'in Uygulamasına Bir Bakış:
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Ekrem SOLMAZ
Gülçin DERE

(Cilt:14 Sayı:2)

Dönem / Sayı : Ocak Şubat Mart 2013 / 53
Rekabet İhlallerinden Doğan Uyuşmazlıklara Uygulanacak
Hukukun Tespiti /
Determining The Applicable Law in Disputes
Arising From Competition Infringements
Buket ARI

Demiryolu Taşımacılığında Serbestleştirme
 Açısından Almanya Örneği /
The Liberalization in Rail Transport Market in
The Framework of German Experience
Araş.Gör. Dr. Hasan KARAKILIÇ

Yesterday Microsoft, Today Google:
Product Designs in High-Tech Markets and
Challanges for Competition Law /
Dün Microsoft, Bugün Google: Yüksek Teknoloji
Sektörlerinde Ürün Tasarımları ve Rekabet
Hukuku Açısından Sorunlar
Ahmet Fatih ÖZKAN
Ayşem DİKER VANBERG

(Cilt:14 Sayı:1)

 

Toplam : 72 kayıt