Rekabet Dergisi

 

Dönem / Sayı : Temmuz-Ağustos-Eylül / 31
Roma Antlaşması'nın 82. Maddesindeki Reform Çalışmaları ve Eşit Etkinlikteki Firma Testi
Zeynep MADAN


Uluslararası Gelişmeler
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Seçilmiş Kurul Kararları
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Seçilmiş Danıştay Kararları
Dönem / Sayı : Ekim-Kasım-Aralık 2006 / 28
Kartellere Karşı Yaptırımlar
Hukuk ve İktisat Perspektifinden Bir Çerçeve Çalışması
M.Haluk ARI


Uluslararası Gelişmeler
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Seçilmiş Kurul Kararları
Kesinleşmiş Kurul Kararları
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Seçilmiş Danıştay Kararları
Dönem / Sayı : Nisan-Mayıs-Haziran 2008 / 34
 Pişmanlık Programları Muharebeyi Kaybetmek, Savaşı Kazanmak
H.Gökşin KEKEVİ


Uluslararası Gelişmeler
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Seçilmiş Kurul Kararları
Seçilmiş Danıştay Kararları
Dönem / Sayı : Ocak-Şubat-Mart 2008 / 33
Rekabeti Sınırlayıcı Uygulamalara İlişkin İnceleme ve Araştırma Usulu
Yrd.Doç.Dr. Emel BADUR
Arş.Gör. Burcu ERTEM


Uluslararası Gelişmeler
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Seçilmiş Kurul Kararları
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Seçilmiş Danıştay Kararları
Dönem / Sayı : Ekim-Kasım-Aralık 2007 / 32
Rekabet Yasağı ve Rekabet Sınırlandırmaları Hukuku İlişkisi
Ozan CANUluslararası Gelişmeler
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Seçilmiş Kurul Kararları
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Seçilmiş Danıştay Kararları
Dönem / Sayı : Temmuz-Ağustos-Eylül 2006 / 27
AB'de Devlet Yardımlarının Kontrolü De minimis Kuralının Uygulanması ve KOBİ Grup Muafiyet Tüzüğü'nün Değerlendirilmesi
Abdulgani GÜNGÖRDÜ
Uluslararası Gelişmeler
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Seçilmiş Kurul Kararları
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Seçilmiş Danıştay Kararları
Dönem / Sayı : Nisan-Mayıs-Haziran 2006 / 26
Avrupa Birliği'nde Vergi aracı Kullanılarak Yapılan Devlet Yardımlarının Kontrolü
Murat ÇETİNKAYA-Erdem AYGÜN
Uluslararası Gelişmeler
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Seçilmiş Kurul Kararları
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Seçilmiş Danıştay Kararları
Dönem / Sayı : Ocak-Şubat-Mart 2006 / 25
Rekabet Hukukunda Muafiyet ve Birleşme/Devralma Kararlarının Şarta Bağlanması
Nazlı AKSOY Hilmi BOLATOĞLU Şahin YAVUZ
Profesyonel Hizmet Faaliyetleri ve Rekabet Hukuku Uygulamaları Dünya Örnekleri
Sezin ELÇİN


Uluslararası Gelişmeler
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Seçilmiş Kurul Kararları
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Seçilmiş Danıştay Kararları
Dönem / Sayı : Ekim - Kasım - Aralık 2005 / 24
Kayıtdışı Sektörün Rekabet Politikasına Etkileri
Burak BÜYÜKKUŞOĞLU Murat ÇETİNKAYA
Organize Parekende Sektörünün Ekonomik Dinamikleri
Tarkan ERDOĞAN

Uluslararası Gelişmeler
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Seçilmiş Kurul Kararları
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Seçilmiş Danıştay Kararları
Dönem / Sayı : Temmuz - Ağustos- Eylül 2005 / 23
LİSANS SÖZLEŞMELERİNDE YER ALAN BAZI HÜKÜMLERE İLİŞKİN REKABET UYGULAMASI
Fatma Gözlükaya Angı
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE REKABET HUKUKU
Yrd.Doç.Dr.Hamdi PINAR


Uluslararası Gelişmeler
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Seçilmiş Kurul Kararları
Kesinlenmiş Danıştay Kararları Listesi
Seçilmiş Danıştay Kararları

Toplam : 72 kayıt