Rekabet Dergisi

İletişim ve diğer detaylar için lütfen https://dergi.rekabet.gov.tr/ adresini ziyaret ediniz.

 

Dönem / Sayı : Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 / 47
Rekabet Hukuku Boyutuyla Yeni Nesil Mobil İletişim Hizmetleri 
Pazarında İşbirliği Anlaşmaları 
Fatma Gözlükaya ANGI 
Seçici Fiyatlama: İhlâl mi, Değil mi?
Fethullah GÜLER
Selen Yersu ŞAHİN
Can TANERİ
ABD, AB ve Türk Rekabet Hukukunda
Tazminat Davalarının Önündeki Usuli Engeller
 Harun GÜNDÜZ
Tuğçe KOYUNCU
 Alacağın Temliki Yoluyla Kollektif Tazminat Taleplerine
İmkân Veren Bir Model Geliştirilebilir mi? 
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KORTUNAY

(Cilt:12 Sayı:3)
Dönem / Sayı : Nisan-Mayıs-Haziran 2011 / 46
Leniency Programs: Features, Components and
How They Appear in EU and 
Ela ELÇİ 
UNCTAD Model Rekabet Kanunu ve
Muhtemel Bir Uluslararası Rekabet Anlaşmasına
Ulaşılmasındaki Rolü 
   Talat KAYA
Daha Etkin Bir Uluslararası Rekabet için
Hukuki Çerçeve Arayışı
 
Dr. Ali Cenk KESKİN
 Avrupa Birliği Rekabet Kuralları Karşısında
DVD Bölge Kodu Koruması Uygulaması:
Teknik, Ekonomik ve Hukuki Bir Değerlendirme
Ahmet Fatih ÖZKAN

(Cilt:12 Sayı:2)
Dönem / Sayı : Ocak-Şubat-Mart 2011 / 45
İndirim Sistemleri: AB ve ABD Uygulamaları Işığında
Test Önerileri ve AB Uygulamasındaki Son Gelişmeler
Remzi Özge ARITÜRK 
Avrupa Topluluğu ve Türk Rekabet Hukukunda
Fiyat Ayrımcılığı Eylemlerinin Değerlendirilmesi Sorunu
   Av. Ece Fatma ASLAN
Yoğunlaşmaların Kontrolünde Esnek Hukuk ve
İktisat Yaklaşımları: ABD’deki Yeni Yatay Birlesmeler
Rehberi Hakkında Görüsler
 
Av. Gönenç GÜRKAYNAK
Dr. ismail Serdar DALKIR
Av. Murat Hakan ÖZGÖKÇEN
Stj. Av. Ahmet Buğra AYDIN
Stj. Av. Ceren YILDIZ
Genişbant İnternet Hizmetleri Piyasasında Düzenleme,
Rekabet ve Düzenleyici Kurum Politikalarının Değerlendirmesi
Ayhan TÖZER


(Cilt:12 Sayı:1)
Dönem / Sayı : Ekim-Kasım-Aralık 2010 / 44
Türk Enerji Sektöründe Rekabet Kurumu ile
Sektörel Düzenleyici Kurum Arasındaki İlişki
Selen Yersu ŞAHİN

Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Işığında
Yıkıcı Fiyat Uygulamaları ile
Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
      Doç. Dr. Sevilay UZUNALLI
Rekabet Hukukunda
Tek Taraflı Sömürücü Davranışlar 
 
Çiğdem ÜNAL(Cilt:11 Sayı:4)

Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Dönem / Sayı : Temmuz-Ağustos-Eylül 2010 / 43
Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasının 
Sonucu Olarak Zorunlu Lisanslama:
Değerlendirme Kriterleri ve Uygulanan Standartlar

Ali ARIÖZ
Özgür Can ÖZBEK
The International Competition Network: 
Cooperation and Convergence in Competition Laws
      Yrd. Doç. Dr. Umut AYDIN 
Ürün Bağlama ve Paket Satışlar Yoluyla
Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
 
Barış EKDİ
Tek Yanlı Davranışlara Nasıl Yaklaşalım?
Doç. Dr. N. Ayşe ODMAN BOZTOSUN 
Rekabet Hukuku ve Özel Hukuk Açısından
Gelinen Nokta, Sorunlar ve Değerlendirmeler
Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem SANLI

(Cilt:11 Sayı:3)
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Dönem / Sayı : Nisan-Mayıs-Haziran 2010 / 42
1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararının AB Hukukunda 
Doğrudan Uygulanabilirliği ve İçerdiği Rekabet Hükümlerinin
Doğrudan Etkisine İlişkin Bir İnceleme

Yrd. Doç. Dr. Esin ÇAMLIBEL
Yrd. Doç. Dr. Aslı TUTUCU
Türkiye'de Enerji Sektörüne İlişkin 10 Temel Sorun Alanı 
Ahmet Fatih ÖZKAN
Independence of Regulatory Authorities:
The Analysis of Turkey's Case in Telecommunications Sektor
 in a Comparative Perspective
Ayhan TÖZER
Exploring the Ways to Create a National Broadband Policy:
A Critical Discussion on the Main Drawbacks and 
Possible Measures for Turkey
Mehmet Bilal ÜNVER

(Cilt:11 Sayı:2)
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Dönem / Sayı : Ocak-Şubat-Mart 2010 / 41
Liberalization of the Turkish Natural Gas Market
 M.Oğuzcan BÜLBÜL
Çevresel Düzenlemelerin Rekabet Üzerine Etkileri
Burak BÜYÜKKUŞOĞLU
Enerji Sektöründe Ayrıştırma Uygulamaları
Muzaffer EROĞLU

(Cilt:11 Sayı:1)
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Dönem / Sayı : Ekim-Kasım-Aralık 2009 / 40
Rekabet Kurulu'nun Ceza Yönetmeliği:
 Yeni Bir Dönemin Ayak Sesleri
M.Haluk ARI
Esin AYGÜN
Pişmanlık Yönetmeliği:
Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Var
H.Gökşin KEKEVİ
Ceza Yönetmeliği'nin Geçmiş Dönem Kartel Kararlarına
Uygulanması ve Yeni Döneme Dair Bazı Çıkarımlar
Yrd.Doç.Dr. Kerem Cem SANLI


(Cilt:10 Sayı:4)
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Dönem / Sayı : Temmuz-Ağustos-Eylül 2009 / 39
Rekabet Hukuku Uygulamasında Bilgi Değişimi
Av.Ece Fatma ASLAN
The Evaluation of the Presumption of Concerted Practices
in the Turkish Competition Act and of its Utilization under the
Case Law of the European Court of Justice
Bahadır BALKI
Türk Rekabet Hukuku Uygulamasında Kamu Teşebbüsleri ve Kamu 
Kuruluşlarının Rekabeti Bozucu Davranışları
Ahmet Fatih ÖZKAN

(Cilt:10 Sayı:3)
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Dönem / Sayı : Nisan-Mayıs-Haziran 2009 / 38
Birleşme ve Devralma İşlemlerinde Rekabet Kurulunun Denetim
 Yetkisinin Hukuki Niteliği ve Sınırları
Nazlı AKSOY
Şahin YAVUZ
Yoğunlaşmalarda Yapısal Tedbir Mekanizması ve
Etkinlik Değerlendirmesi
Şerife Demet KAYA
Zeynep MADAN
Evren SESLİ
AT Komisyonunun Yoğunlaşmalarla
  İlgili Yeni Tedbir Duyurusu Işığında
    Türkiye Açısından Çıkarımlar
Orçun ŞENYÜCEL
Merger Remedies under Turkish Competition Law 
and Modernized Ec Notice:
Minor Issues of Big Importance
Hanna STAKHEYEVA

(Cilt:10 Sayı:2)
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi

Toplam : 77 kayıt