Rekabet Dergisi

 

Dönem / Sayı : Nisan-Mayıs-Haziran 2010 / 42
1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararının AB Hukukunda 
Doğrudan Uygulanabilirliği ve İçerdiği Rekabet Hükümlerinin
Doğrudan Etkisine İlişkin Bir İnceleme

Yrd. Doç. Dr. Esin ÇAMLIBEL
Yrd. Doç. Dr. Aslı TUTUCU
Türkiye'de Enerji Sektörüne İlişkin 10 Temel Sorun Alanı 
Ahmet Fatih ÖZKAN
Independence of Regulatory Authorities:
The Analysis of Turkey's Case in Telecommunications Sektor
 in a Comparative Perspective
Ayhan TÖZER
Exploring the Ways to Create a National Broadband Policy:
A Critical Discussion on the Main Drawbacks and 
Possible Measures for Turkey
Mehmet Bilal ÜNVER

(Cilt:11 Sayı:2)
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Dönem / Sayı : Ocak-Şubat-Mart 2010 / 41
Liberalization of the Turkish Natural Gas Market
 M.Oğuzcan BÜLBÜL
Çevresel Düzenlemelerin Rekabet Üzerine Etkileri
Burak BÜYÜKKUŞOĞLU
Enerji Sektöründe Ayrıştırma Uygulamaları
Muzaffer EROĞLU

(Cilt:11 Sayı:1)
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Dönem / Sayı : Ekim-Kasım-Aralık 2009 / 40
Rekabet Kurulu'nun Ceza Yönetmeliği:
 Yeni Bir Dönemin Ayak Sesleri
M.Haluk ARI
Esin AYGÜN
Pişmanlık Yönetmeliği:
Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Var
H.Gökşin KEKEVİ
Ceza Yönetmeliği'nin Geçmiş Dönem Kartel Kararlarına
Uygulanması ve Yeni Döneme Dair Bazı Çıkarımlar
Yrd.Doç.Dr. Kerem Cem SANLI


(Cilt:10 Sayı:4)
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Dönem / Sayı : Temmuz-Ağustos-Eylül 2009 / 39
Rekabet Hukuku Uygulamasında Bilgi Değişimi
Av.Ece Fatma ASLAN
The Evaluation of the Presumption of Concerted Practices
in the Turkish Competition Act and of its Utilization under the
Case Law of the European Court of Justice
Bahadır BALKI
Türk Rekabet Hukuku Uygulamasında Kamu Teşebbüsleri ve Kamu 
Kuruluşlarının Rekabeti Bozucu Davranışları
Ahmet Fatih ÖZKAN

(Cilt:10 Sayı:3)
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Dönem / Sayı : Nisan-Mayıs-Haziran 2009 / 38
Birleşme ve Devralma İşlemlerinde Rekabet Kurulunun Denetim
 Yetkisinin Hukuki Niteliği ve Sınırları
Nazlı AKSOY
Şahin YAVUZ
Yoğunlaşmalarda Yapısal Tedbir Mekanizması ve
Etkinlik Değerlendirmesi
Şerife Demet KAYA
Zeynep MADAN
Evren SESLİ
AT Komisyonunun Yoğunlaşmalarla
  İlgili Yeni Tedbir Duyurusu Işığında
    Türkiye Açısından Çıkarımlar
Orçun ŞENYÜCEL
Merger Remedies under Turkish Competition Law 
and Modernized Ec Notice:
Minor Issues of Big Importance
Hanna STAKHEYEVA

(Cilt:10 Sayı:2)
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Dönem / Sayı : Ocak-Şubat-Mart 2009 / 37
Karşılaştırmalı Perspektiften Kamu Özel İşbirlikleri: 
Avrupa Topluluğu ve Türkiye
Dr. Uğur EMEK  
Kredi Kartları Pazarında Çok Markalılık ve Rekabet:
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Pazar Analizi
Alper KARAKURT
AB Rekabet Hukukunda Tazminat Davalarına Yönelik 
  Reform Çalışmaları ve Türk Hukuku Bakımından
    “De Lege Ferenda” Düşünceler
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KORTUNAY 
Leniency Programmes
Hilal YILMAZ

(Cilt:10 Sayı:1)
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Dönem / Sayı : Ekim-Kasım-Aralık 2008 / 36
Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün
Avrupa Birliği Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü
Karşısındaki Rekabet Gücünün
Alt Sektörler Düzeyinde Ölçülmesi

Prof. Dr. Utku UTKULU
Hayriye İMER

Uluslararası Gelişmeler
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Seçilmiş Kurul Kararları
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Seçilmiş Danıştay Kararları
Dönem / Sayı : Temmuz-Ağustos-Eylül 2008 / 35
"Uyumlu Eylem Karinesi"nin ve
Rekabet kurulu'nun Bu Karineye İlişkin
Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Dilek CENGİZ

Uluslararası Gelişmeler
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Seçilmiş Kurul Kararları
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Seçilmiş Danıştay Kararları
Dönem / Sayı : Nisan-Mayıs-Haziran / 30
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 
Tasarısı Taslağı'nın Özel Hukuk Alanında Getirdiği Değişikliklerinin Değerlendirilmesi
Yrd.Doç.Dr.Kerem Cem SANLI

Uluslararası Gelişmeler
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Seçilmiş Kurul Kararları
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Seçilmiş Danıştay Kararları
Dönem / Sayı : Ocak-Şubat-Mart / 29
Regülasyon Sürecinin Yeni Aktörleri Politik İktisat Perspektifinden Bağımsız
 Düzenleyici Kurumlar

Yrd.Doç.Dr.Tamer ÇETİNUluslararası Gelişmeler
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Seçilmiş Kurul Kararları
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Seçilmiş Danıştay Kararları

Toplam : 72 kayıt