Rekabet Dergisi

 

Dönem / Sayı : Ekim-Kasım-Aralık 2012 / 52
Ulusal Rekabet Gücünü Belirleyen Faktörler Üzerine
Değerlendirmeler
Seyit Muharrem GÖKMENOĞLU
Prof Dr.Mustafa AKAL
Prof Dr. Remzi ALTUNIŞIK
 
Fines in Turkish Competition Law: Has the Lottery Ended?
 
 Harun GÜNDÜZ
 2010/4 Sayılı Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken
Birleşme Devralmalar Hakkında Tebliğ  Uygulaması ile
Birleşme Devralmaların Kontrolü Rejiminde Meydana 
Gelen Yapısal Değişiklikler: Etki değerlendirmesi
Av.Gönenç GÜRKAYNAK
Av.Öznur İNANILIR
Av.Ceren YILDIZ
Av.Melikşah DUMAN


(Cilt:13 Sayı:4)
Dönem / Sayı : Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 / 51
Geleceğe Yönelik Bilgi Paylaşımının
Rekabet Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi
ve Rekabet Kurumunun Bilgi Paylaşımı Konusuna
Yaklaşımı
Ece Fatma ASLAN
 
Avrupa Birliği ve Türkiye'de Deniz Taşımacılığı
 Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları
 Av. Gönenç GÜRKAYNAK
Av.Öznur İNANILIR
Av.Tuna TANIK
 Türkiye Konserve Ton Balığı Piyasası İçin
Bir Fiyat - Yoğunlaşma Modeli
Dr. Ekrem KALKAN


(Cilt:13 Sayı:3)
Dönem / Sayı : Nisan-Mayıs-Haziran 2012 / 50
Atık Yönetimine ve Geri Dönüşüme İlişkin
İşbirliği Anlaşmalarının Rekabet Hukuku Bakımından
Değerlendirilmesi
Av. Gönenç GÜRKAYNAK
 Av. A. Buğra AYDIN
Av. Meliksah DUMAN
Av. Zeynep ORTAÇ
Yabancı Unsurlu Rekabet İhlallerinde Uygulanacak Hukuk
 Doç. Dr. Burak HUYSAL
 Rekabet Düzenlemeleri Ne Kadar Etkili?
Su Yatağı Etkisi ve Türkiye İncelemesi
Ayhan TÖZER
Müberra GÜNGÖR

(Cilt:13 Sayı:2)
Dönem / Sayı : Ocak-Şubat-Mart 2012 / 49
An Empiricial Study of the Measurement of the Level of  
Competition in the Turkish Banking System 
Using Panzar-Rosse Methodology
Dr.Melisa ERDİLEK KARABAY
Pınar OKAY
Rekabet İhlallerinden Doğan Zararın Hesaplanması:
AB Uygulaması Bağlamında Genel Yaklaşımlar
Hale GÜNDÜZ
Sinan BOZKUŞ
Rekabet Hukukunda Haksız Fiil Sorumluluğu ve 
Tazminat Davalarında Usul Sorunları
Hilal UTKU
Belit POLAT
Seda DENİZ

(Cilt:13 Sayı:1)
Dönem / Sayı : Ekim-Kasım-Aralık 2011 / 48
Türk Hukukunda Rekabet İhlallerine İlişkin 
Tazminat Davalarında Passing-On Savunması ve 
Dolaylı Alıcı Kuralının Uygulanması:ABD ve AB
Uygulamaları Işığında Değerlendirme ve Öneriler
Kadir BAŞ 
Türk Rekabet Hukukunda Uyumlu Eylemlerin İspatı
Odaklı İspat Tartışmaları
Av.Gönenç GÜRKAYNAK
Av.K.Korhan YILDIRIM
Av.M.Hakan ÖZGÖKÇEN
Av.A.Buğra AYDIN
Avrupa Birliği Rekabet Hukukunda AB
Komisyonunun İnceleme Yetkisi
Yrd. Doç.Dr.Hamdi PINAR

(Cilt:12 Sayı:4)
Dönem / Sayı : Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 / 47
Rekabet Hukuku Boyutuyla Yeni Nesil Mobil İletişim Hizmetleri 
Pazarında İşbirliği Anlaşmaları 
Fatma Gözlükaya ANGI 
Seçici Fiyatlama: İhlâl mi, Değil mi?
Fethullah GÜLER
Selen Yersu ŞAHİN
Can TANERİ
ABD, AB ve Türk Rekabet Hukukunda
Tazminat Davalarının Önündeki Usuli Engeller
 Harun GÜNDÜZ
Tuğçe KOYUNCU
 Alacağın Temliki Yoluyla Kollektif Tazminat Taleplerine
İmkân Veren Bir Model Geliştirilebilir mi? 
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KORTUNAY

(Cilt:12 Sayı:3)
Dönem / Sayı : Nisan-Mayıs-Haziran 2011 / 46
Leniency Programs: Features, Components and
How They Appear in EU and 
Ela ELÇİ 
UNCTAD Model Rekabet Kanunu ve
Muhtemel Bir Uluslararası Rekabet Anlaşmasına
Ulaşılmasındaki Rolü 
   Talat KAYA
Daha Etkin Bir Uluslararası Rekabet için
Hukuki Çerçeve Arayışı
 
Dr. Ali Cenk KESKİN
 Avrupa Birliği Rekabet Kuralları Karşısında
DVD Bölge Kodu Koruması Uygulaması:
Teknik, Ekonomik ve Hukuki Bir Değerlendirme
Ahmet Fatih ÖZKAN

(Cilt:12 Sayı:2)
Dönem / Sayı : Ocak-Şubat-Mart 2011 / 45
İndirim Sistemleri: AB ve ABD Uygulamaları Işığında
Test Önerileri ve AB Uygulamasındaki Son Gelişmeler
Remzi Özge ARITÜRK 
Avrupa Topluluğu ve Türk Rekabet Hukukunda
Fiyat Ayrımcılığı Eylemlerinin Değerlendirilmesi Sorunu
   Av. Ece Fatma ASLAN
Yoğunlaşmaların Kontrolünde Esnek Hukuk ve
İktisat Yaklaşımları: ABD’deki Yeni Yatay Birlesmeler
Rehberi Hakkında Görüsler
 
Av. Gönenç GÜRKAYNAK
Dr. ismail Serdar DALKIR
Av. Murat Hakan ÖZGÖKÇEN
Stj. Av. Ahmet Buğra AYDIN
Stj. Av. Ceren YILDIZ
Genişbant İnternet Hizmetleri Piyasasında Düzenleme,
Rekabet ve Düzenleyici Kurum Politikalarının Değerlendirmesi
Ayhan TÖZER


(Cilt:12 Sayı:1)
Dönem / Sayı : Ekim-Kasım-Aralık 2010 / 44
Türk Enerji Sektöründe Rekabet Kurumu ile
Sektörel Düzenleyici Kurum Arasındaki İlişki
Selen Yersu ŞAHİN

Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Işığında
Yıkıcı Fiyat Uygulamaları ile
Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
      Doç. Dr. Sevilay UZUNALLI
Rekabet Hukukunda
Tek Taraflı Sömürücü Davranışlar 
 
Çiğdem ÜNAL(Cilt:11 Sayı:4)

Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Dönem / Sayı : Temmuz-Ağustos-Eylül 2010 / 43
Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasının 
Sonucu Olarak Zorunlu Lisanslama:
Değerlendirme Kriterleri ve Uygulanan Standartlar

Ali ARIÖZ
Özgür Can ÖZBEK
The International Competition Network: 
Cooperation and Convergence in Competition Laws
      Yrd. Doç. Dr. Umut AYDIN 
Ürün Bağlama ve Paket Satışlar Yoluyla
Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
 
Barış EKDİ
Tek Yanlı Davranışlara Nasıl Yaklaşalım?
Doç. Dr. N. Ayşe ODMAN BOZTOSUN 
Rekabet Hukuku ve Özel Hukuk Açısından
Gelinen Nokta, Sorunlar ve Değerlendirmeler
Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem SANLI

(Cilt:11 Sayı:3)
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi

Toplam : 72 kayıt