Veri Güdümlü Ekonomi

Veri güdümlü ekonomi, verilerin mal ve hizmet gibi bir ekonomik değere dönüştüğü ve teşebbüslerin stratejik kararlarını alırken kullandığı en önemli parametrenin veri olduğu bir ekonomi sistemini ifade etmektedir. (Bkz. Büyük Veri)