Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 20.4.2007 Karar Sayısı : 07-23/208-67 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 15.3.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
Ankara Ticaret Odası'nın tıbbi malzemelerin piyasadaki satış fiyatını tespit ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 20.4.2007 Karar Sayısı : 06-92/1176-354 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 20.12.2006 Karar Türü : Rekabet İhlali
ASKİ'nin uyguladığı fiyat tarifesi yoluyla hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 20.4.2007 Karar Sayısı : 07-18/156-51 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 1.3.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) ve Ceynak Lojistik ve Ticaret A.Ş. (Ceynak)'nin Mersin Limanı ile bağlantılı ham sıvı yağ ithali, depolanması ve nakliyesi hizmetleri pazarında 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerine aykırı karar ve eylemler içinde oldukları iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 20.4.2007 Karar Sayısı : 07-14/122-41 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 15.2.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Derby Lastik Fabrikası A.Ş. (Derby Lastik)'nin tüm mal, hak ve varlıklarının bir araya getirilmesi ile oluşturulan Derby Lastik ticari ve iktisadi bütünlüğünün özelleştirme yolu ile devredilmesi işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 20.4.2007 Karar Sayısı : 07-23/214-70 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 15.3.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
Sigorta şirketlerinin, şikayetçiye, kasko sigortası kapsamında onarılacak araçlar için kullanılacak yedek parçanın tedarik anlaşması yapılan tedarikçiden alınmasını şart koştukları iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 20.4.2007 Karar Sayısı : 07-10/63-19 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 29.1.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
Refrakter malzemeleri pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin, 4054 sayılı Rekabetin korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 20.4.2007 Karar Sayısı : 07-14/119-38 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 15.2.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
Fethiye'de faaliyet gösteren elektrik, makine ve harita mühendislerinin havuz sistemi oluşturarak fiyat anlaşmasında bulundukları ve elektrik mühendislerinin puan uygulaması yaparak rekabeti engelledikleri iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 9.4.2007 Karar Sayısı : 07-14/117-36 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 15.2.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Ahmet Hilmi EREN; İsmail EREN, Mehmet Yahya EREN ve Yusuf Ziya EREN'in sahibi oldukları %50 oranındaki Denizli Çimento San. T.A.Ş. hisselerinin CRH Turkey B.V.'ye devredilmesi işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 9.4.2007 Karar Sayısı : 07-14/118-37 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 15.2.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Yibitaş Lafarge Orta Anadolu Çimento A.Ş. ve Yibitaş Holding A.Ş.'nin Cimpor Cimentos de Portugal SGPS, SA tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 9.4.2007 Karar Sayısı : 07-18/166-56 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 1.3.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
TÜMAKÜDER adına Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akalp'in Kurum kayıtlarına 15.11.2006 tarih ve 7615 sayı ile intikal eden başvurusunda yer alan iddialara ilişkin olarak geçici tedbir kararı verilmesi talebi.