Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 25.4.2007 Karar Sayısı : 07-19/183-58 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.3.2007 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Basic Petrokimya Ltd. Şti. ve Sabic Industrial Investment Company tarafından kurulacak olan Sabic Polimer Endüstrisi A.Ş.'nin Şirket Ana Sözleşmesi'ne menfi tespit belgesi verilmesi talebi
Yayımlanma Tarihi : 25.4.2007 Karar Sayısı : 07-23/217-72 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 15.3.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.'nin, elektrik üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren BİS Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin üretim yapabilmek için ihtiyacı olan doğal gazı haksız bir şekilde keserek, teşebbüsün faaliyetlerini zorlaştırmak ve ayrımcılığa sebep olmak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 25.4.2007 Karar Sayısı : 07-27/247-82 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 22.3.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH'nın tüm hisselerinin NEUE Falken Verwaltungsgesellschaft GmbH tarafından devranılması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 25.4.2007 Karar Sayısı : 07-19/194-64 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.3.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Anadolu Endüstri Holding A.Ş., Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş., Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş. ve Çelik Motor Ticaret A.Ş. (Anadolu Grubu)'nin %50, Yunanistan menşeli Alpha Bank A.E.'nin %50 oranında ortaklığı ile Alternatifbank A.Ş.'nin hisselerinin %94.0427'sini ve Alternatif Finansal Kiralama A.Ş.'nin %94.8330'unu elinde bulunduracak A Finansal Holding A.Ş.'nin kurulması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 25.4.2007 Karar Sayısı : 07-19/189-61 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.3.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Mustafa İskender Cezmi Atakan, Ayşe Serap Atakan, Mert Atakan, Emine Belkıs Yalçın ve Abraham Benhabib'in Nova Reklamcılık Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip oldukları hisselerden şirketin toplam %50 sermayesine tekabül eden kısmının Tahincioğlu Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 25.4.2007 Karar Sayısı : 07-13/101-30 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.2.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
Rekabet Kurulu'nun 10.11.2003 tarih, 03-72/874-373 sayılı kararının iptaline ilişkin Danıştay 13. Dairesi'nin 26.12.2006 tarih, 2005/5050 E. 2006/4942 K. Sayılı Kararı üzerine, Çukurova Elektrik A.Ş.'nin, Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.'nin otoprodüktör santralinde üreteceği elektriğin nakli için gerekli sözleşmeyi ve ulusal iletim ve dağıtım hattına ulaşım için gerekli bağlantıyı yapmadığına; Toros Enerji Üretimi Otoprodüktör Grubu A.Ş.'ye ait otoprodüktör tesislerinde üretilen elektriği taraflar arasındaki sözleşmeye aykırı bir biçimde satın almadığına ve Toros'un ortaklarına enerji nakli yapmasını engellediğine ilişkin iddiaların yeniden değerlendirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 25.4.2007 Karar Sayısı : 07-19/191-62 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.3.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
Ankara şehirmerkezi ile Esenboğa Havalimanı arasında tekel hizmeti niteliğinde yolcu taşıyan Havaş Havaalanları ve Yer Hizmetleri A.Ş. (Havaş)'ın yüksek ücret alması.
Yayımlanma Tarihi : 20.4.2007 Karar Sayısı : 07-13/100-29 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.2.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
EN+ Group Limited'in tamamına sahip olduğu Rusal Limited ile Glencore International Ag ve Sual Partners Ltd.'nin belli malvarlıklarının ve hisselerinin United Company Rusal Limited'e devredilmesi ve katkıları karşılığında tarafların United Company Rusal Limited hisseleri sahibi olması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 20.4.2007 Karar Sayısı : 07-14/120-39 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 15.2.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
Axa Oyak Sigorta A.Ş. (Axa Oyak)'nin, araçlarını kasko sigortası kapsamında şikayetçinin işyerinde tamir ettirmek isteyen tüketicileri, dosya açmamak, bu servis istasyonuna eksper yollamamak gibi uygulamalarla başka servislere yönlendirdiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 20.4.2007 Karar Sayısı : 07-14/116-35 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 15.2.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Emir Özel Sağlık ve Diyaliz Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin tamamının Fresenius Diyaliz Hizmetleri A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.