Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2007 Karar Sayısı : 07-67/815-310 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 23.8.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
Rekabet Kurulunun 3.3.2004 tarih, 04-18/156-M sayılı kararının iptaline ilişkin Danıştay 13. Dairesi'nin 12.12.2006 tarih ve 2005/1714 E., 2006/4713 K. sayılı iptal kararı üzerine, Feniks Uluslararası Ticaret ve Danışmanlık Ltd. Şti.'nin ilaç kapağı satımlarında yıkıcı fiyatlandırma yolu ile hakim durumunu kötüye kullandığı ve bu suretle 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiği iddiasının yeniden değerlendirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2007 Karar Sayısı : 07-66/809-304 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 22.8.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Teck Cominco Limited'in Aur Resources Incorporated'in hisselerinin tamamını devralması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2007 Karar Sayısı : 07-65/799-295 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 21.8.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
S.S. Antalya Bölgesi Hayvancılık Kooperatifler Birliği'nin Ergüven Süt Mamulleri Gıda Turizm ve San. Tic. Ltd. Şti., Yörükoğlu Doğal Süt ve Ürünleri Ltd. Şti., Anadolu Süt Ltd. Şti. ile yaptığı rekabet etmeme/münhasır tedarik yükümlülüğü içeren anlaşmalarla 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 2.10.2007 Karar Sayısı : 07-61/730-260 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 25.7.2007 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Shell&Turcas Petrol A.Ş., BP Petrolleri A.Ş. ve Total Oil Türkiye A.Ş. arasında, BP Petrolcülük A.Ş.'ye ait depolama tesisinin işletilmesi amacıyla ortak girişim şeklinde kurulmuş olan Ambarlı Depolama Hizmetleri Ltd. Şti.'ye menfi tespit belgesi verilmesi/muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 2.10.2007 Karar Sayısı : 07-59/681-238 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.7.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
Ankara ilinde faaliyet gösteren ve "sürücü olur" raporu vermeye yetkili poliklinikler hakkında Rekabet Kurulu'nun 24.11.2005 tarih ve 05-79/1081-308 sayılı kararının Danıştay 13. Dairesinin 14.6.2006 tarih, 2006/1641 E. ve 20.7.2006 tarih, 2006/1227 E. sayılı Yürütmeyi Durdurma Kabul kararları ve Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu'nun 2006/993 E. ve 2006/1190 E. sayılı Yürütmeyi Durdurma İtiraz-Red kararları üzerine, ilgili dosyanın yeniden değerlendirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 2.10.2007 Karar Sayısı : 07-66/811-306 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 22.8.2007 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Petrol Ofisi A.Ş.'nin, akaryakıt bayilerinin muhasebe ve finans, satın alma, stok ve lojistik, satış ve dağıtım ile bordro faaliyetlerinin yönetilmesini sağlamak amacıyla kuracağı bilgisayar destekli sisteme menfi tespit belgesi verilmesi veya muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 2.10.2007 Karar Sayısı : 07-65/797-293 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 21.8.2007 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Haksağ Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin tam kontrolünün Metropolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi
Yayımlanma Tarihi : 2.10.2007 Karar Sayısı : 07-63/770-278 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 2.8.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
Erzincan-İstanbul arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının ortak hareket ederek bilet fiyatlarını yükselttikleri ve bu durumun 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a aykırılık teşkil ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 2.10.2007 Karar Sayısı : 07-63/765-273 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 2.8.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
Denizli Fırıncılar Odası'nın üyelerine gönderdiği yazıda yer alan, müşteri listelerinin bildirilmesi ve fiyat tarifesine uyulması gerekliliğine yönelik ifadelerin 4054 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 2.10.2007 Karar Sayısı : 07-63/793-290 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 2.8.2007 Karar Türü : Rekabet İhlali
Rekabet Kurulu'nun 4.7.2007 tarih ve 07-56/668-231 sayılı kararının uygulanmasında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından imzalanmış sözleşmeler ve mevcut Kira Kanunu hükümleri nedeniyle, zorluklar bulunduğundan söz konusu kararın yeniden değerlendirilmesi talebi.